ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΙ PARTENARIAT ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ LOGISTICS

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΙ PARTENARIAT ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ LOGISTICS

Έναρξη 09:00 - Λήξη 18:00
Θεσσαλονίκη


Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενίσχυσης της διασυνοριακής επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ Ελλάδας - Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και Logistics" (ΠΚΠ INTERREG III/A), διοργανώνει πρόγραμμα εκδηλώσεων για την ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικής δραστηριότητας, μεταξύ των δύο χωρών, στον κλάδο των Διεθνών Μεταφορών και Logistics.

Πρόσκληση σε μορφή