Προσεχής σύνοδος Επιχειρηματικού Διαλόγου Ε.Ε. - Ισραήλ στο περιθώριο του 9ου Οικονομικού και Επιχειρηματικού Συνεδρίου “Go4Europe”

Εκτός Ελλάδας

Image not found
-

Προσεχής σύνοδος Επιχειρηματικού Διαλόγου Ε.Ε. - Ισραήλ στο περιθώριο του 9ου Οικονομικού και Επιχειρηματικού Συνεδρίου “Go4Europe”

Έναρξη 09:00 - Λήξη 20:00
Τελ Αβίβ

Σας ενημερώνουμε ότι στο περιθώριο του 9ου Διεθνούς Οικονομικού και Επιχειρηματικού Συνεδρίου “Go4Europe”, που θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ στις 31 Οκτωβρίου 2011, θα διεξαχθεί και η σύνοδος του Επιχειρηματικού Διαλόγου Ε.Ε. - Ισραήλ για ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα Ε.Ε. και Ισραήλ.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και επιχειρηματικοί φορείς, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην σύνοδο του Επιχειρηματικού Διαλόγου, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον οργανωτή του Συνεδρίου “Go4Europe”:

Cukierman & Co Investment House Ltd. /Catalyst Equity Management Ltd.
www.cukierman.co.il
www.catalyst-fund.com
3, Daniel Frish St., Tel Aviv 64731, Israel
Tel: +972 3 6950666 Fax: +972 3 6950222
Contact person: Mr. Eli Avigosh, e-mail: eli.a@cukierman.co.il
Σχετικός διαδικτυακός τόπος:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/listening-stakeholders/round-tables/#h2-4


Κοινή διακήρυξη της προηγούμενης συνόδου του Επιχειρηματικού Διαλόγου Ε.Ε. - Ισραήλ, (22-23/6/2011, Ιεροσόλυμα) σε μορφή .pdf