ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

Έναρξη 17:00 - Λήξη 22:00
Αθήνα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΚΟΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων, εισηγητής σεμιναρίων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε  ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, μέλη λογιστηρίων και οικονομικής διεύθυνσης, συμβούλους επιχειρήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου

Είναι να δώσει την πρακτική  δυνατότητα να εφαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο  τις τεχνικές και μεθόδους  αξιολόγησης πελατών , μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και διαμόρφωσης της κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής με τη χρήση ειδικών  μηχανογραφικών εργαλείων που θα δοθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Θέματα  σεμιναρίου:

  • ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ -ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

-          Ανάλυση ισολογισμού με βάση αριθμοδείκτες(κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα, κυκλοφοριακές ταχύτητες, αποδοτικότητα, ικανότητα εξυπηρέτησης  χρεών )

-          Γραφήματα και διαγραμματικές απεικονίσεις

-          Ανάλυση ευαισθησίας αριθμοδεικτών

-          Σύστημα συναγερμού με βάση τιμές κατωφλίου αριθμοδεικτών.

-          Κλαδικά στοιχεία.

-          Υπολογισμός λειτουργικής ταμιακής ροής- δείκτες λειτουργικής ταμιακής ροής-ανάλυση ευαισθησίας.

-          Διαβάθμιση αριθμοδεικτών.

-          Σύστημα διαβάθμισης φερεγγυότητας πελατών με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία (Trade Credit Risk  ScoreCard)

-          Μοντέλο προσδιορισμού πιστωτικού ορίου

-          Ανάλυση ευαισθησίας του πιστωτικού ορίου στην μεταβολή των διαφόρων παραγόντων

  • ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

-          Πλαίσιο στρατηγικής  για τις επί πιστώσει πωλήσεις

-          Κριτήρια προσδιορισμού όρων παροχής πιστώσεων

-          Στόχοι και κανόνες πιστωτικής πολιτικής

-          Μέθοδοι είσπραξης απαιτήσεων

-          Σύστημα αξιολόγησης σεναρίων  πιστωτικής πολιτικής

- παροχή εκπτώσεων

- διεύρυνση του χρόνου πίστωσης

- χαλάρωση πιστωτικών περιορισμών

- διαφημιστική καμπάνια

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

-          Σύστημα  αυτόματης ταξινόμησης απαιτήσεων(τιμολόγια –επιταγές)  με πολλαπλά κριτήρια

-          Σύστημα  αυτόματου φιλτραρίσματος  απαιτήσεων(τιμολόγια –επιταγές)  με πολλαπλά κριτήρια

-          Σύστημα  εύρεσης τιμολογίων επιταγών με διάφορα κριτήρια..(ποσό, αριθμός, λήξη, πελάτης, προϊόν κλπ.)

       Αίτηση συμμετοχής
 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Ιουνίου 2008
Ώρες 17.00 – 22.00
Κτίριο  Ναυτεμπορικής

 (Λένορμαν 205, Κολωνός)

Κόστος συμμετοχής : €400

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:

κα Σωτηρίου, τηλ.:210-5198000, 210-5198163

Fax:210-5146035, e-mail: seminars@naftemporiki.gr

Επιδοτούμενο σεμινάριο μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ ( 0,45)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: