Πρόσκληση από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου /Ε.Κ. Αθηνά

Εντός Ελλάδας

Image not found

Πρόσκληση από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου /Ε.Κ. Αθηνά

Έναρξη 13:30 - Λήξη 17:00
Αθήνα