Infocom GreenICT Conference 2011

Εντός Ελλάδας

Image not found

Infocom GreenICT Conference 2011

Έναρξη 09:00 - Λήξη 20:00
ΑθήναΤο 3ο Συνέδριο «InfoComGreen ICT 2011» (www.infocomgreen.gr)  θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel την Τρίτη 17 Μαΐου 2011 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών. Το Συνέδριο διοργανώνεται από το eΤΕΕ,  την ΕΜηΠΕΕ και την εκδοτική εταιρεία Smart Press, με κεντρικό θεματικό άξονα των εργασιών του «Οι Πράσινες Τεχνολογίες ως Μοχλός Ανάπτυξης».

Καθώς η «Πράσινη Ανάπτυξη» βρίσκεται υψηλά στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική agenda το Συνέδριο επιχειρεί να αποτυπώσει αυτή την τάση, μέσα από 4 επιμέρους ενότητες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις, αλλά και απτές, υπαρκτές λύσεις που οδηγούν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος τόσο των εταιρειών όσο και των οικιακών χρηστών ενώ παράλληλα δείχνουν το δρόμο για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των κλάδων της αγοράς.

Επιπλέον θα καταγραφούν τόσο οι πολιτικές κατευθύνσεις και δεσμεύσεις προς μια «πράσινη ανάπτυξη» της αγοράς, όσο και οι ευρωπαϊκές και κοινοτικές οδηγίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο κινήσεων προς μια αειφόρο ανάπτυξη της αγοράς και της κοινωνίας.

Το 3ο Συνέδριο InfoComGreen ICT 2011, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μόνιμο βήμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων, υπουργείων και εταιρειών ΤΠΕ, αλλά και γενικότερα ενημέρωσης περί της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον αγώνα για το σχεδιασμό και κυρίως την εφαρμογή μίας «πράσινης» βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας.

Στο Συνέδριο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, ενώ τελεί και φέτος υπό την αιγίδα δύο καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργείων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), γεγονός που σηματοδοτεί τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων σε μία καθολική προσπάθεια  ενεργοποίησης του «μηχανισμού» των ΤΠΕ στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης της πράσινης ανάπτυξης.

Ειδικότερα οι ενότητες του φετινού συνεδρίου είναι:

Ενότητα 1:
Πράσινες λύσεις σε μια  δικτυωμένη κοινωνία: Smart Grids – Τηλεματική- Μ2Μ εφαρμογές
Το όραμα της Δικτυωμένης Κοινωνίας είναι αυτό που οδηγεί τις εξελίξεις στην «πράσινη ανάπτυξη». Σε μια κοινωνία που άνθρωποι, δίκτυα και μηχανές επικοινωνούν αδιάλειπτα μέσα από το «Internet of Things», οι όροι ανάπτυξης επανατοποθετούνται σε μια πιο «πράσινη», πιο φιλική προς το περιβάλλον βάση, με επίκεντρο την ενεργειακή πολιτική.

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη και τη χώρα μας στο χώρο των δικτύων τηλεμετρίας για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων. Ειδικά στην περίπτωση της διαχείρισης μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ισχύος, η προσοχή εστιάζεται στις άμεσες παρεμβάσεις για την εφαρμογή λύσεων παρακολούθησης της κατανάλωσης ρεύματος σε τουλάχιστον 60.000 συνδρομητές της ΔΕΗ. Το έργο αυτό αναμένεται να αποτελέσει πιλότο για την υλοποίηση του εθνικού Smart Grid (ευφυούς δικτύου), στο οποίο θα συγκλίνουν οι τεχνολογίες διαδικτύου με τις τεχνολογίες ηλεκτρικής ισχύος. Έλληνες και ξένοι ειδικοί παρουσιάζουν δοκιμασμένες πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία για τη βέλτιστη προσαρμογή των Smart Grids στις ιδιαίτερες ανάγκες της Ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Ενότητα 2:
ICT for Green: Τεχνολογικές λύσεις για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος

Η συνεισφορά του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής στην προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο νομίζουν οι περισσότεροι καταναλωτές, αφού στην ουσία επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς και της βιομηχανίας. Οι κορυφαίες εταιρείες του χώρου θα παρουσιάσουν τις ενέργειες και τις δράσεις τους, που έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, την υλοποίηση «πράσινων εγκαταστάσεων» που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και λύσεις «εξοικονόμησης ενέργειας» με στόχο την ελαχιστοποίηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των λύσεων ICT στο περιβάλλον από όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ενότητα 3:
«Πράσινη» Επιχειρηματικότητα: Ευκαιρίες- Προκλήσεις- Δράσεις
Σε ένα κλίμα αρνητικής οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα, λόγω του έντονου δημοσιονομικού προβλήματος, αλλά και της έλλειψης αναπτυξιακού προσανατολισμού για τους περισσότερους κλάδους της αγοράς, η «πράσινη» επιχειρηματικότητα φαντάζει σαν μια τροχιοδεικτική βολή προς την έξοδο από τα οικονομικά αδιέξοδα του τόπου. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν σύγχρονα, ευέλικτα και κυρίως «πράσινα» επιχειρηματικά μοντέλα εταιρειών που «στοχοποιούν» την ανάπτυξη, μέσα από τη διόπτρα της καινοτομίας και της «πράσινης» τεχνολογίας.

Ενότητα 4:
Telecoms Day: Ευρυζωνικότητα-Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη

Το Infocom Green ICT διοργανώνεται την 17η Μαΐου στο πλαίσιο της παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών στη δημιουργία μιας βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνία είναι καταλυτικός, μέσα από τα οφέλη που δημιουργεί η ευρυζωνικότητα για το σύνολο της κοινωνίας. Οι τηλεπικοινωνίες είναι ο μόνος κλάδος, ο οποίος δεν χρειάζεται να «απολογείται» για την επιβάρυνση που ο ίδιος προκαλεί στο περιβάλλον, αλλά αντίθετα θα πρέπει να επικοινωνήσει ακόμα πιο έντονα και να αναδείξει τα πολλαπλάσια οφέλη που προκαλεί η χρήση της ευρυζωνικότητας και της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας σε όλους τους άλλους κλάδους της αγοράς, συνεισφέροντας στην «πράσινη» ανάπτυξη.

Ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 φαντάζει ήδη πολύ «λίγος», καθώς αν δεν υπάρξει περαιτέρω μείωση, έως το 2050, θα υπάρξουν τραγικές αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη.

Ο κλάδος ICT λειτουργεί καταλυτικά αφού, ενώ συνεισφέρει μόλις στο 2% (και η κινητή τηλεφωνία μόλις 0,2%) του ενεργειακού αποτυπώματος, συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών του συνόλου της αγοράς σε ποσοστό από 15% έως και 25%. Γι’ αυτό και ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος αναπτύσσει πλέον μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος προς 2 κατευθύνσεις: α) την άμεση, δηλαδή πώς να μειωθεί το 2% για το οποίο ευθύνεται ο κλάδος ICT και β) την έμμεση συνεισφορά του κλάδου και συστημική επίδραση, για το υπόλοιπο 98%, μέσα από λύσεις που προσφέρουν η ευρυζωνικότητα και η σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία.

Green Forum
Στο Green Forum, που οργανώνεται στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου InfoCom Green ICT 2011, θα υπάρχει πρόβλεψη της «πρόσωπο με πρόσωπο» επαφής των εταιρειών που προσφέρουν «πράσινες» τεχνολογικές λύσεις, με τους ενδιαφερόμενους φορείς και εταιρείες, προκειμένου να παρουσιαστούν οι προτάσεις τους, τόσο σε ειδικευμένες ανάγκες όσο και σε γενικότερα μοντέλα επιχειρησιακών και επιχειρηματικών προσεγγίσεων.

Η Οργανωτική Επιτροπή, φιλοδοξεί να αναπτύξει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαδραστικό περιβάλλον, όπου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και παροχείς «πράσινων» λύσεων θα αλληλεπιδράσουν σε πραγματικές συνθήκες και θα τεθούν οι βάσεις για ένα υγιές και αποδοτικό για όλους οικοσύστημα, γύρω από το κρίσιμο ζήτημα της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

H συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Προκειμένου να δηλώσετε την συμμετοχή σας, πατήστε εδώ.