Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Διασφάλιση Ποιότητας & Εργαλεία Πιστοποίησης

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Διασφάλιση Ποιότητας & Εργαλεία Πιστοποίησης

Έναρξη 11:30 - Λήξη 17:00
Αθήνα


Στα πλαίσια του έργου EHR-QTN, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (www.ics.forth.gr) και το HL7 Hellas (www.hl7.org.gr) σας προσκαλούν στην Hμερίδα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Διασφάλιση Ποιότητας & Εργαλεία Πιστοποίησης», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2010 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου από τις 11:30 έως τις 17:00.

Δηλώστε συμμετοχή έως 22/2/2010 συμπληρώνοντας την συνημμένη φόρμα και αποστέλλοντας την στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hl7.org.gr

Πληροφορίες

Η Ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση της ελληνικής κοινότητας για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (ΗΦΥ) και την έναρξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας  για τον ΗΦΥ στη χώρα μας.  

Στην Ημερίδα μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση της  υφιστάμενης κατάστασης των έργων για τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΟΠΣΥ), ενώ θα δοθεί η ευκαιρία να εκφραστούν απόψεις για την πιστοποίηση του ΗΦΥ στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τη μέχρι τώρα διεθνή και ελληνική εμπειρία. 

Η πραγματοποίηση της ημερίδας υποστηρίζεται από το EuroRec.