Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ

Εντός Ελλάδας

Image not found

Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ

Έναρξη 12:00 - Λήξη 12:00
2
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη συνεδρίασή του της 17ης Απριλίου 2007, καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη του ΣΕΠΕ κατά το έτος 2007, σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο InterContinental, (Λεωφόρο Συγγρού 89 - 93)