Επιχειρηματική Αποστολή στην Κολομβία, Αϊτή και Περού

Εκτός Ελλάδας

Image not found
-

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κολομβία, Αϊτή και Περού

Έναρξη 09:00 - Λήξη 20:00
Κολομβία, Αιτή, ΠερούΣας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον Ελληνικό Ιδιωτικό Τομέα, που εδρεύει στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην πολυκρατική Επιχειρηματική Αποστολή στην Κολομβία, την Αϊτή και το Περού, η οποία διοργανώνεται από το δίκτυο των Γραφείων Διασύνδεσης  (Private Sector Liaison Officers –PSLO- Network), στις 8 - 16 Νοεμβρίου 2011, που θα εστιάζει στα προγράμματα της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Διαμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Inter-American Development Bank).

Στόχος της αποστολής είναι η επί τόπου ενημέρωση των επιχειρήσεων από τα γραφεία των διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούν αναπτυξιακά έργα (World Bank, American Development Bank, Ο.Η.Ε.) και η δικτύωσή τους με τους τοπικούς φορείς (Υπουργεία, ΔΕΚΟ, Οργανισμούς, κλπ),  που διενεργούν τους σχετικούς διαγωνισμούς, τους υπεύθυνους των έργων στους διεθνείς οργανισμούς, τοπικές επιχειρήσεις καθώς άλλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές επιχειρήσεις που θα μετάσχουν στην αποστολή για τυχόν συνέργειες.

Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από έργα που χρηματοδοτεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας όσο και οι λοιποί διεθνείς οργανισμοί παροχής αναπτυξιακής βοήθειας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα και μάλιστα  στην παρούσα χρονική περίοδο. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι η πληρωμή των προμηθευτών στα έργα αυτά είναι εξασφαλισμένη, ενώ τα σχετικά κονδύλια είναι αυξημένα σε μια προσπάθεια της Τράπεζας να αντισταθμίσει τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης.

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι αυτοί της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης φυσικών πόρων, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των κατασκευών,  των δομικών υλικών, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.α.

Η αποστολή θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες στους τομείς περιβάλλοντος, ενέργειας, μεταφορών και εκπαίδευσης. Η αποστολή θα επισκεφθεί πρώτα την Κολομβία και στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν να συνεχίσουν είτε στην Αϊτή, είτε στο Περού. Κατά την παραμονή τους σε κάθε χώρα οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τα Γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Διαμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Inter-American Development Bank), Εμπορικά Επιμελητήρια, τις Πρεσβείες και τους Εμπορικούς Ακολούθους των χωρών, που θα συμμετέχουν στην Αποστολή. Η αποστολή αυτή δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι χώρες αυτές, να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες από τους Διεθνείς χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, να  δικτυωθούν με τοπικούς συνεργάτες, υψηλόβαθμα στελέχη σε κρατικούς Οργανισμούς και εκπροσώπους άλλων επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν  στην αποστολή.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα της αποστολής και τις δηλώσεις συμμετοχής, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: http://www.slchamber.com/page/list/view/events_calendar?event=3458

Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ελληνικό γραφείο διασύνδεσης, προκειμένου να συμπληρώσουν την on-line αίτηση και να προετοιμαστούν για τις επαφές τους στις χώρες αυτές (αναζήτηση πληροφοριών για τις δράσεις της Τράπεζας, εντοπισμός αρμοδίων υπαλλήλων στα συγκεκριμένα έργα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβάλουν στους διοργανωτές το αναλογούν ποσό για τα κοινά έξοδα της αποστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Διασύνδεσης στα τηλέφωνα: 2310 370 120 και 2310 370 132.