Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Έναρξη 12:00 - Λήξη 15:00
Αθήνα

                                                                                                                      

Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Καθ, Βασίλης Ασημακόπουλος, θα παρουσιάσει την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 μ.μ., στην αίθουσα Ολυμπία της Αίγλης Ζαππείου, τις βασικές κατευθύνσεις δράσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.

Η Ψηφιακή Στρατηγική εισέρχεται το 2008 στη δεύτερη φάση υλοποίησής της, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει από το 2006 εκατοντάδες δράσεις, οι οποίες αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο σχεδόν το εύρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Σημείο εκκίνησης των νέων δράσεων του Προγράμματος είναι τα ζητήματα που απασχολούν πολίτες και επιχειρήσεις και όχι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως αυτοσκοπός. Οι τεχνολογικοί στόχοι του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» παραμένουν, αλλά έρχονται για να «υπηρετήσουν» ως εργαλείο, ευρύτερα καθημερινά ζητήματα πολιτών και επιχειρήσεων με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, και όχι αποσπασματικά.

Πρόσκληση