Διεθνές Forum b2b επιχειρηματικών συναντήσεων

Εκτός Ελλάδας

Image not found

Διεθνές Forum b2b επιχειρηματικών συναντήσεων

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
Torino

Διεθνές Forum b2b επιχειρηματικών συναντήσεων

στο πλαίσιο της εκδήλωσης TOSM- ITN

Τορίνο, Ιταλία,  18/10/2011

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, συμμετέχει στο διεθνές Forum b2b συναντήσεων: " TOSM-ITN 2011’’ , που πραγματοποιείται  στο Τορίνο. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο δύο συνδυασμένων εκδηλώσεων, της  έκθεσης ΙΤΝ (www.itnexpo.it/eng/ , που αφορά smart infrastructures, smart grids, GPS, Galileo, GIS, telematics and navigation services) και της TOSM (www.tosm.it/  που αφορά την προώθηση ICT Management  Applications).

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες για διεθνή συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν  διμερείς προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. Η συμμετοχή στο Forum είναι δωρεάν και είναι εφικτή με την εισαγωγή του προφίλ της εταιρείας σας στο: www.b2match.eu/itn2011. Μεταξύ 16-17/10/2011 θα πραγματοποιηθούν καθαρά επιχειρηματικές συναντήσεις με ευθύνη των οργανωτών και συμμετοχή αγοραστών από όλο τον κόσμο. Στις 18/10/2011 θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις που θα έχουν και τεχνολογικό χαρακτήρα, διοργανωμένες από το δίκτυο Enterprise Europe Network.   

Πληροφορίες για το Forum: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Κωνσταντίνος Καραμάνης, τηλ.: 210 7273918, e-mail: karamanis@ekt.gr ),

* Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Στην Ελλάδα, το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.