4ο Ελληνοτουρκικό Forum Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Εντός Ελλάδας

Image not found

4ο Ελληνοτουρκικό Forum Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Έναρξη 09:00 - Λήξη 20:00
2
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) προετοιμάζει τη διοργάνωση του 4ου Ελληνοτουρκικού Forum Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Κωνσταντινούπολη, 25 & 26 Νοεμβρίου 2004) σε συνεργασία και με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο Πληροφορικής της Τουρκίας, Turkish Informatics Foundation (TBV).

To 4ο Ελληνοτουρκικό Forum αποτελεί συνέχεια του 3ου Ελληνοτουρκικού Forum το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, τον Ιούνιο 2003, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ISIS (Information Society Initiative for South - Eastern Europe) στο οποίο ο ΣΕΠΕ συμμετέχει ως εταίρος. Κύριο αντικείμενο του ISIS αποτελεί η προώθηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ενημέρωση για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας με κύριο άξονα την πρωτοβουλία eEurope, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων στην περιοχή της Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης.

Στο 4ο Ελληνοτουρκικό Forum θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας σαν αφετηρία το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την ΚτΠ (IST 2004 Event), που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη της Ολλανδίας, στις 15-17 Νοεμβρίου 2004.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρηματίες, στελέχη εταιριών, ακαδημαϊκοί και ερευνητές καθώς και εκπρόσωποι της Δημόσιας Διοίκησης από το χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, από τις χώρες της Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Δυτικά Βαλκάνια). Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα ενθαρρυνθούν οι επιμέρους επιχειρηματικές και ερευνητικές συναντήσεις.

Από τις καινοτομίες του 4ου Ελληνοτουρκικού Forum αποτελούν δύο δραστηριότητες που αφορούν τη δημιουργία ευρύτερων συνεργασιών ανάμεσα στους συμμετέχοντες για την:

1. Δημιουργία consortiums για υποβολή προτάσεων στις θεματικές περιοχές του 6ου Πλαισίου Στήριξης (FP6). Για το σκοπό αυτό καλούνται τα μέλη να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ειδική φόρμα υποβολής Ιδεών Συνεργασίας στο πλαίσιο του FP6, το αργότερο μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2004. H φόρμα αυτή θα βοηθήσει στην κατάλληλη προετοιμασία των επαφών σας στο Forum.

2. Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με τη λειτουργία ειδικού χώρου για business matchmaking καθ’ όλη τη διάρκεια του Forum. Ακολουθώντας το παράδειγμα του 3ου Ελληνο-Τουρκικού Forum καλούνται τα μέλη να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ειδική φόρμα υποβολής για Business Matchmaking, το αργότερο μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2004. Και σε αυτή την περίπτωση, η φόρμα αυτή θα βοηθήσει στην κατάλληλη προετοιμασία των επαφών σας κατά τη διάρκεια του Forum.

Ο ΣΕΠΕ θα καλύψει τα έξοδα διαμονής (2 νύχτες) για τις επιχειρήσεις - μέλη του (ένα άτομο από κάθε επιχείρηση), οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Forum και κατά προτεραιότητα αυτών που θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις. Θα ειδοποιηθείτε με e-mail για την τελική αποδοχή της συμμετοχή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Χριστίνα Τρουμπετάρη, στα γραφεία του ΣΕΠΕ, τηλ. 210 9249 540 - 1, fax: 210 9249 542, email: christ@sepe.gr. Επίσης στην ιστοσελίδα http://www.tbv.org.tr/TBV/ISIS/default.aspx μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες.