2ο Συνέδριο του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας - Ηλεκτρονική Δημοκρατία

Εντός Ελλάδας

Image not found

2ο Συνέδριο του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας - Ηλεκτρονική Δημοκρατία

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
2
Αγαπητές Κυρίες & Αγαπητοί Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΣΚτΠ) διοργανώνει το 2ο Εθνικό Συνέδριο με θέμα ¨ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Προκλήσεις της ψηφιακής εποχής¨, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 & 17 Μαρτίου 2006 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Ακαδημίας 7, Αθήνα, (αίθουσα ΕΡΜΗΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.sepe.gr/category.asp?catid=064