Έρευνες - Μελέτες

Πιο αισιόδοξα τα στελέχη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

peoplenew1

Βελτιούμενο βαίνει το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στις προσδοκίες των Ελλήνων συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το επόμενο 12μηνο. Την εικόνα αυτή περιγράφει για το 3ο τρίμηνο του 2017 ο γενικός δείκτης GMCCI, που καταρτίζει στο πλαίσιο τριμηνιαίας έρευνας του ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).

Η υψηλή φορολογία, οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό και η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης τα βασικά εμπόδια για την επιχειρηματικότηταΟ γενικός δείκτης GMCCI, που προκύπτει ως μέσος όρος των δεικτών GMCCI - Οικονομική Συγκυρία και GMCCI - Παραγωγικοί Συντελεστές, αυξήθηκε το εξεταζόμενο διάστημα στο 14,2%, από 6,4% που ήταν στο τέλος του προηγουμένου τριμήνου. Όπως σχολιάζει η έρευνα του ΣΕΣΜΑ, τα τελευταία έξι τρίμηνα καταγράφεται ανάκαμψη της αισιοδοξίας, η οποία μάλιστα έχει γίνει εντονότερη τα δύο τελευταία τρίμηνα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ανοδική πορεία του δείκτη GMCCI - Οικονομική Συγκυρία είχε ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και συνεχίστηκε τα επόμενα τρία. Η περίοδος αυτή είναι η μακρότερη συνεχούς βελτίωσης των προσδοκιών που έχει καταγραφεί από την αρχή του 2014, όταν έγινε η πρώτη έρευνα του ΣΕΣΜΑ.

Στο μεταξύ, ο μέσος όρος της διαφοράς των “θετικών” και “αρνητικών” προβλέψεων για τις μεταβλητές του GMCCI - Οικονομική Συγκυρία (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών) αυξήθηκε ξανά από 17,3% στο τέλος Ιουνίου σε 25,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η αντίστοιχη τιμή του δείκτη το 3ο τρίμηνο του 2016 ήταν -7,6%, δηλαδή περισσότερες επιχειρήσεις προέβλεπαν επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών από όσες προσδοκούσαν βελτίωση. 

Παραγωγικοί συντελεστές
Βελτίωση καταγράφηκε και στο δείκτη GMCCI-Παραγωγικοί Συντελεστές το 3ο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς “θετικών” και “αρνητικών” προβλέψεων για τις μεταβλητές του δείκτη (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο) έγινε θετικός μετά από δέκα τρίμηνα. Σύμφωνα με ον ΣΕΣΜΑ, οι σύμβουλοι μάνατζμεντ έγιναν περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία των παραγωγικών συντελεστών κατά το επόμενο 12μηνο. Η μεγαλύτερη αισιοδοξία αφορά στις εκτιμήσεις για την πορεία όλων των μεγεθών που περιέχονται στο δείκτη. Η μεγαλύτερη διαφορά προέκυψε στις προσδοκίες για την επιχειρηματικότητα. 

Επιχειρηματικά εμπόδια
Πάντως, οι παράγοντες εκείνοι της ελληνικής αγοράς, που λειτουργούν ανασχετικά για την επιχειρηματική δράση παραμένουν ενεργοί και συνεχίζουν να κάμπτουν το επιχειρηματικό φρόνημα των εγχώριων εταιρειών. Η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές στις απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ, όσον αφορά τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση.

Η κατάταξή τους παραμένει σχεδόν η ίδια με αυτή που είχε προκύψει στις προηγούμενες έρευνες. Στις τρεις πρώτες θέσεις εμφανίζονται η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, η υψηλή φορολογία και η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Σκορ υψηλότερο του 4, σε κλίμακα 1-5, είχαν, επίσης, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους, η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Πρέπει να σημειωθεί για μία ακόμη φορά η χαμηλή θέση που έχουν οι ελλείψεις σε καταλλήλως εκπαιδευμένο προσωπικό.