Έρευνες - Μελέτες

Το cloud computing φέρνει πιο κοντά τα τμήματα Χρηματοοικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού

_fin-hr
Σημαντικές αλλαγές στις εταιρικές δομές φέρνει η υιοθέτηση του cloud computing από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Μια νέα μελέτη επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες χρηματοοικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού (HR) μέσω ενός ενοποιημένου cloud. Η μελέτη των Oracle και MIT Technology Review περιγράφει, μάλιστα, τον τρόπο, με τον οποίο μια ολιστική εικόνα της πληροφορίας, που αφορά στα χρηματοοικονομικά και το HR, παρεχόμενη μέσω cloud τεχνολογίας, δίνει στα τμήματα τη δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα τις συνεχείς αλλαγές.

Ένα κοινό cloud για τα τμήματα χρηματοοικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο εταιρικής επιτυχίαςΗ μελέτη (Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership), βασίστηκε σε μια παγκόσμια έρευνα σε 700 ανώτερα στελέχη και διευθυντές χρηματοοικονομικών, HR και IT και διαπίστωσε ότι ένα κοινό cloud σύστημα για τα τμήματα χρηματοοικονομικών και HR αποτελεί στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία πρωτοβουλιών μετασχηματισμού στο cloud.

Στα πλεονεκτήματα της ενοποίησης συστημάτων ERP και HCM περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την έρευνα, η πιο εύκολη παρακολούθηση και πρόβλεψη του κόστους των εργαζόμενων για τους σκοπούς των προϋπολογισμών.
Επιπλέον, τα ενοποιημένα συστήματα cloud HCM και ERP βελτιώνουν τη συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα: το 37% όσων συμμετείχαν σημείωσε ότι χρησιμοποιεί το cloud για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται δεδομένα.

Επίσης, σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δαπανά λιγότερο χρόνο σε χειροκίνητες εργασίες στο τμήμα του ως αποτέλεσμα της μετακίνησης στο cloud και ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών έχει αποδεσμεύσει χρόνο, που μπορεί πλέον να επενδυθεί σε ευρύτερες στρατηγικές προτεραιότητες.

Βελτίωση
Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την έρευνα, σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ικανότητά τους να αναδιαμορφώσουν τον οργανισμό τους ή να αλλάξουν το μέγεθός του, έχουν δει σχεδόν οι μισοί (46%) από τους οργανισμούς, που έχουν υλοποιήσει πλήρως το cloud. Την κομβική θέση της ψηφιακής τεχνολογίας στις εταιρικές δομές υπογραμμίζει ότι, σε ποσοστό 43%, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να φέρουν στα τμήματα χρηματοοικονομικών και HR ανθρώπους του IT για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Επίσης, σε ποσοστό 46%, τα στελέχη των χρηματοοικονομικών και του HR δηλώνουν ότι μια πλήρης υλοποίηση cloud έχει οδηγήσει σε σημαντικά βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, ενώ σχεδόν οι μισοί προσδοκούν σημαντική βελτίωση μέσα στα δύο επόμενα χρόνια.

“Καθώς τα τμήματα χρηματοοικονομικών και HR ηγούνται, ολοένα και περισσότερο, του στρατηγικού μετασχηματισμού των οργανισμών, η απόδοση της επένδυσης (ROI) επιτυγχάνεται όχι μόνο με την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων για τον οργανισμό, αλλά και με τις νέες δυνατότητες πληροφόρησης, σχετικά με την επιχειρηματική δράση του οργανισμού, που αποκτούν τα τμήματα HR και χρηματοοικονομικών μέσω του cloud”,
αναφέρει σχετικά ο Group Vice President, ERP EPM product marketing, Oracle, Steve Cox.