Έρευνες - Μελέτες

Τα ηλεκτρονικά εργαλεία αυξάνουν τα έσοδα των ελληνικών εταιρειών

technologyproducts

Πολύτιμη στήριξη τόσο στα έσοδα, όσο και στην απασχόληση, προσφέρουν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με διεθνή προσανατολισμό, τα ηλεκτρονικά εργαλεία που παρέχει το Διαδίκτυο. Για την ακρίβεια, οι ελληνικές επιχειρήσεις επωφελούνται από τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων σημαντικά: το 50% των Ελλήνων εξαγωγέων, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία για την πώληση διεθνώς, ανέφερε αυξημένα έσοδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο το 58% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσε το ίδιο.

Συνολικά, τα διαδικτυακά εργαλεία παίζουν ρόλο στην ικανότητα των ΜμΕ να διεξάγουν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και κατά συνέπεια να αναπτυχθούν. Κι αυτό γιατί οι διεθνείς πωλήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα διαδικτυακά εργαλεία, όπως τα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι online πληρωμές, η συμμόρφωση στο Διαδίκτυο, το customer care. Τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα, σχεδόν οι μισές (45% και 39% αντίστοιχα) των ΜμΕ που εξάγουν, δήλωσαν ότι περισσότερο από το 75% των διεθνών πωλήσεων εξαρτώνται από τα διαδικτυακά εργαλεία. 

Την ευθεία σχέση μεταξύ ηλεκτρονικών εργαλείων και τόνωσης της εξωστρέφειας επιβεβαιώνει νέα έρευνα του Facebook αναφορικά με το πώς τα διαδικτυακά εργαλεία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διεξάγουν διεθνείς συναλλαγές. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι ελληνικές ΜμΕ, που πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, είναι πιο αισιόδοξες κι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους: το 40% των επιχειρήσεων, που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό, σε σύγκριση με το 26% των επιχειρήσεων που δεν πραγματοποιούν, δηλώνει ικανοποιημένο από την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση. Το 43% των επιχειρήσεων που εμπορεύονται στο εξωτερικό, σε σύγκριση με το 32% των επιχειρήσεων που δεν εμπορεύονται, εκφράζουν αισιοδοξία για τις μελλοντικές προοπτικές. 

Αυτοπεποίθηση
Η αυτοπεποίθηση των επιχειρήσεων έχει, επίσης, αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης: 19% των επιχειρήσεων που εμπορεύονται διεθνώς, έναντι 9% των επιχειρήσεων που δεν εμπορεύονται, δήλωσαν ότι έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας τους τελευταίους 6 μήνες και σχεδιάζουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας τους επόμενους 6 μήνες (27% έναντι 12%).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαφορά μεταξύ επιχειρήσεων με διεθνείς συναλλαγές και μη, είναι σχετικά χαμηλότερη. Οι επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό, αισθάνονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις επιχειρήσεις τους κι έχουν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες πιθανότητες να έχουν προβεί σε νέες προσλήψεις τους τελευταίους έξι μήνες, απ’ ό,τι οι επιχειρήσεις που δεν εμπορεύονται στο εξωτερικό. 

Στον τομέα των εξαγωγών των ελληνικών ΜμΕ, το εμπόριο αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρηματικών μοντέλων και της επιτυχίας τους: μεταξύ των ΜμΕ που προχωρούν σε εξαγωγές, 2 στις 10 (24%) αναφέρουν ότι >25% των εσόδων προέρχονται από το διεθνές εμπόριο.

Ωστόσο, το διεθνές εμπόριο αποτελεί πρόκληση για τις ΜμΕ και μόνο μια μειοψηφία των ΜμΕ εμπορεύεται διεθνώς (22%). Επιπλέον, σχεδόν τα δύο τρίτα των εξαγωγέων (64%) αναγνώρισαν ως πρόκληση την “πώληση σε ξένες χώρες”. 

Η μελέτη
Η τελευταία έκδοση της έρευνας για το Μέλλον των Επιχειρήσεων/της Επιχειρηματικότητας (Future of Business Survey) αποτελεί μια μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Facebook, τον Ο.Ο.Σ.Α και την Παγκόσμια Τράπεζα. Η “Future of Business Survey” ξεκίνησε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2016, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Facebook να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ιδέες και τα ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξή τους.

Σχεδόν 220.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 42 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα και οι ερωτηθέντες προέρχονται από περισσότερες από 70 εκατομμύρια επιχειρήσεις με ενεργή σελίδα στο Facebook. Οι 42 χώρες, που συμμετέχουν στην έρευνα, αντιπροσωπεύουν οικονομίες που είναι υπεύθυνες για το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 73% του παγκόσμιου ΑΕΠ.