Έρευνες - Μελέτες

Ζωτικής σημασίας για τον ασφαλιστικό κλάδο, η επένδυση στην τεχνολογία

technology_insurance

Με την ανάπτυξη να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ασφαλιστικού τομέα, οι εταιρείες του κλάδου επενδύουν όλο και περισσότερο σε υποδομές και τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο έντονος ανταγωνισμός και η αυστηροποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με την ψηφιακή τεχνολογία να θέτει στη διάθεση των στελεχών του κλάδου τα απαραίτητα εργαλεία, που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν πιο άμεση και σφαιρική πληροφόρηση για όλες τις βασικές λειτουργίες της εταιρείας τους. 

Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών προϋποθέτει επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στην εξεύρεση, εκπαίδευση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομικοί διευθυντές των ασφαλιστικών εταιρειών σε όλες τις περιοχές (Ευρώπη, Αμερικανική Ήπειρο και περιοχή Ασίας-Ειρηνικού) στρέφονται με όλο και μεγαλύτερη ένταση στην τεχνολογία, αναζητώντας την απαραίτητη πληροφόρηση για να στηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. 

Συνολικά, οι οικονομικοί διευθυντές (Chief Financial Officers - CFOs) στον ασφαλιστικό κλάδο, κινούμενοι σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, υποστηρίζουν ότι, ενώ η ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα, η βασικότερη συνεισφορά τους στην επιχείρηση είναι η εξασφάλιση σαφούς, εύστοχης και έγκαιρης πληροφόρησης. Στο ίδιο μήκος κύματος, οφείλουν, επίσης, να εξισορροπήσουν τα επερχόμενα λογιστικά πρότυπα, με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, εισάγοντας νέα χρηματοοικονομικά μοντέλα. 

Όπως διαπιστώνει η ετήσια έρευνα της ΕΥ, μεταξύ οικονομικών διευθυντών από σχεδόν 60 διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες (Global Insurance CFO Survey),  οι οικονομικοί διευθυντές του κλάδου έχουν ένα σαφές όραμα των προτεραιοτήτων τους για το διάστημα μέχρι και μετά το 2020. Το 74% των ερωτηθέντων αναφέρει ως κορυφαία του προτεραιότητα την παροχή καλύτερης σε βάθος πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης μιας άμεσης, σχετικής και ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ακολουθούν η ευθυγράμμιση της πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά και αναλογιστικά ζητήματα, καθώς και τους κινδύνους (48%) και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω απλούστευσης διαδικασιών και αυτοματοποίησης (47%). Την ίδια ώρα, το 41% αναφέρει την ταχεία και ασφαλή υποβολή εκθέσεων ως βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη ενημέρωση, ενώ 33% θεωρεί βασική του προτεραιότητα την εφαρμογή των κανονιστικών και οικονομικών απαιτήσεων.

Υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 51% των ερωτηθέντων διαμαρτύρεται για την ύπαρξη αποκομμένων δεδομένων, συστημάτων, χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών, τα οποία δεν αλληλοεπιδρούν. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη μιας μοναδικής ολοκληρωμένης πλατφόρμας που να μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές μεθοδολογίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων λογιστικής και προγραμματισμού. Μια τέτοια πλατφόρμα θα βελτίωνε το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και την ποιότητα των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων.

Στο μεταξύ, ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών διευθυντών σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως προκύπτει από την έρευνα, έχει σαφείς στόχους για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου λειτουργίας μέχρι το 2020. Υπάρχει μια σαφής τάση συνεχούς επέκτασης του ρόλου του οικονομικού διευθυντή, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης ευθύνης για όλα τα οικονομικά δεδομένα και analytics. Το επιδιωκόμενο μοντέλο λειτουργίας, με τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, θα οδηγήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στα χρηματοοικονομικά και αναλογιστικά θέματα, καθώς και στα θέματα κινδύνου.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, μέχρι το 2020, το μοντέλο χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών λειτουργιών θα πρέπει να έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις στρατηγικές προτεραιότητες. Οι ψηφιακές λύσεις θα αυξήσουν τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για το τι μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί από τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες. Καθώς οι οικονομικοί διευθυντές κατανοούν καλύτερα τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, πολλοί από αυτούς θα διεξάγουν πιλοτικά έργα για να υποστηρίξουν τη χρήση τους.

Αλλά και η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού θα κάνει τη διαφορά. Η ανάπτυξη των αναλυτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την ανάπτυξη των εργαζομένων στις οικονομικές διευθύνσεις, σύμφωνα με τους οικονομικούς διευθυντές, καθώς το 46% δηλώνει ότι επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό για να αναπτύξει τις δεξιότητές του.