Έρευνες - Μελέτες

Αυτοματοποίηση διαδικασιών και big data ψηλά στην ατζέντα των παρόχων

big-data

Τομείς, όπως είναι η επιχειρηματική ευφυΐα και τα business analytics, όπως και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και το network virtualization, είναι αυτοί που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικοί οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, που έχουν ξεκινήσει έργα ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Comarch για λογαριασμό της εξειδικευμένης ηλεκτρονικής έκδοσης Heavy Reading και στην οποία συμμετείχαν 119 στελέχη από 83 παρόχους, έδειξε ότι οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου προσπαθούν να αλλάξουν ριζικά τις υποδομές τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από νέους “παίκτες”, όπως το Netflix, οι οποίοι δεν έχουν τεχνολογικά “βαρίδια” από το παρελθόν.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τρεις πιο σημαντικοί τομείς ψηφιακού μετασχηματισμού των τηλεπικοινωνιακών παρόχων είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, το αποκαλούμενο network virtualization και τα big data analytics.

Από εκεί και πέρα, οι τρεις τομείς, όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση αναφορικά με τις επενδύσεις, είναι αυτοί του business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων, οι εφαρμογές που αφορούν την προσέγγιση των πελατών, καθώς και η διαχείριση της εμπειρίας του πελάτη. Επίσης, αρκετά ψηλά βρίσκεται η κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση των συστημάτων λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιπλέον, ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν. Όπως πως θα αξιοποιήσουν τα big data που συγκεντρώνουν, με το 28% να αναφέρεται σε ενέργειας direct marketing και διαφήμισης, ενώ ένα 26% απάντησε ότι δεν σκοπεύει να τα αξιοποιήσει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 20% δηλώνει έτοιμο να προσφέρει υπηρεσίες με βάση τη θέση του χρήστη.

Με δεδομένο ότι οι σχέσεις με τους πελάτες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, ήταν μάλλον αναμενόμενο ότι οι περισσότεροι πάροχοι δήλωσαν πως σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που συγκεντρώνουν από τους πελάτες τους, προκειμένου να κάνουν προσωποποιημένες προσφορές και να παρέχουν εφαρμογές “αυτό-εξυπηρέτησης” του πελάτη.