Έρευνες - Μελέτες

Η ψηφιακή “ακαταστασία” εκθέτει τις συσκευές σε απειλές ασφάλειας

internetsecure

Εκτεθειμένες σε αυξημένους κινδύνους, που σχετίζονται με την ασφάλεια, αφήνει τις συσκευές των χρηστών η ψηφιακή “ακαταστασία”, η οποία εντείνεται λόγω της έκρηξης στη χρήση εφαρμογών. Έρευνα της Kaspersky Lab φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος της ψηφιακής “ακαταστασίας’, που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Διαδικτύου παγκοσμίως, με την ελλιπή συντήρηση των εφαρμογών να αφήνει τις συσκευές ευάλωτες απέναντι σε απειλές, που σχετίζονται με την ασφάλεια τους.

Μόνο οι μισοί χρήστες ανανεώνουν το περιεχόμενο της συσκευής τους, διαγράφοντας αχρησιμοποίητα έγγραφα και εφαρμογέςΗ έρευνα αποκάλυψε ότι οι χρήστες εγκαθιστούν συνήθως 12 Android εφαρμογές κάθε μήνα, ενώ διαγράφουν μόλις 10, κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες προσθέτουν 2 εφαρμογές στις συσκευές τους μηνιαίως. Με περισσότερες εφαρμογές να εγκαθίστανται συνεχώς στις συσκευές, η αποτελεσματική τους διαχείριση είναι σημαντική, ώστε να προλαμβάνεται η ψηφιακή “ακαταστασία”. Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε ότι μόνο οι μισοί χρήστες (55%) ανανεώνουν και αναθεωρούν τα περιεχόμενα της συσκευής τους, διαγράφοντας αχρησιμοποίητα έγγραφα και εφαρμογές.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συσσώρευση ψηφιακής “ακαταστασίας” σημαίνει ότι ο εκκαθαρισμός και η αναβάθμιση των εφαρμογών είναι πιο σημαντικοί παράγοντες από ποτέ, προκειμένου να καταπολεμηθεί κακόβουλο λογισμικό, που χρησιμοποιεί τα τρωτά σημεία των εφαρμογών με σκοπό να παραβιάσει ολόκληρη τη συσκευή. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα ανακάλυψε ότι μόλις το ένα τέταρτο (28%) των χρηστών αναβαθμίζει τις εφαρμογές στη συσκευή του, όταν είναι αναγκασμένο να το κάνει, ενώ το 10% των χρηστών προσπαθεί να μην πραγματοποιήσει καμία αναβάθμιση.

Απειλές
Μία από τις βασικές απειλές εντοπίζεται στο ότι οι εφαρμογές από μόνες τους μπορούν να θέσουν τα δεδομένα του χρήστη και των συσκευών του σε κίνδυνο, μέσω της καθημερινής τους δραστηριότητας. Τα τεχνικά ευρήματα της Kaspersky Lab δείχνουν ότι, από τις 100 Android εφαρμογές που οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν (εγκατάσταση και διαγραφή), οι 83 έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπως επαφές, μηνύματα και δεδομένα, ενώ μπορούν ακόμα να πραγματοποιήσουν κλίσεις και να στέλνουν μηνύματα SMS.

Πρόσθετα ευρήματα έδειξαν πως οι εφαρμογές μπορούν να λειτουργούν χωρίς την άδεια του χρήστη. Κατά μέσο όρο, οι χρήστες διαθέτουν 66 εφαρμογές στην Android συσκευή τους. Από τον έλεγχο ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος της τάξης των 66 από τις πλέον δημοφιλείς εφαρμογές του Android, οι 54 ξεκινούσαν στο παρασκήνιο, χωρίς οι χρήστες να τις αγγίξουν καν, καταναλώνοντας, κατά μέσο όρο, 22Mb κίνηση την ημέρα χωρίς καμία αλληλεπίδραση του χρήστη.

Ρυθμίσεις
Οι ρυθμίσεις των εφαρμογών δίνουν στους χρήστες ένα βαθμό ελέγχου σε οτιδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση η εφαρμογή ή το οποίο να αλληλεπιδρά με τη συσκευή. Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι μόνο το 40% των ανθρώπων προσαρμόζει σκόπιμα τις ρυθμίσεις της κάθε εφαρμογής στο smartphone του. Επιπλέον, μόνο το 32% ενδέχεται να αρνηθεί να εγκαταστήσει μια mobile εφαρμογή, αν δεν είναι ικανοποιημένο με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης.