Έρευνες - Μελέτες

Το 4,9% του παγκόσμιου ΑΕΠ θα εισφέρουν το 2020 οι κινητές επικοινωνίες

mobile-technology2

Ολοένα και διευρυνόμενο βαίνει το οικονομικό - και κατ’ επέκταση κοινωνικό - αποτύπωμα του κλάδου των κινητών επικοινωνιών στην παγκόσμια ανάπτυξη. Το συνολικό οικοσύστημα των ψηφιακών επικοινωνιών πρωτοστατεί στο μετασχηματισμό της οικονομίας, συμπαρασύροντας ακόμα και τους πλέον παραδοσιακούς τομείς, προς την 4η βιομηχανική επανάσταση. Σύμφωνα με μελέτη του GSMA, ο τομέας των κινητών τεχνολογιών εισέφερε το 2016 το 4,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ, που ισοδυναμεί, σε οικονομική αξία, με $3,3 τρις. Οι αντίστοιχες επιδόσεις του κλάδου το 2015 ήταν συμμετοχή 4,2% στο ΑΕΠ, με τη συνδρομή $3,1 τρις στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών θα μετέχει με $4,2 τρις στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 2020, υποστηρίζοντας 30,9 εκατ. θέσεις εργασίαςΤο οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου θα συνεχίσει να διευρύνεται, καθώς το 2020 εκτιμάται ότι θα μετέχει με $4,2 τρις ή 4,9% στο παγκόσμιο ΑΕΠ, με τη διεθνή οικονομία να απολαμβάνει τα άμεσα και έμμεσα οφέλη από την ανάπτυξη, που φέρνουν μαζί τους οι κινητές επικοινωνίες σε επίπεδο παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον, ο κλάδος υποστήριζε το 2016 - άμεσα ή έμμεσα - 28,5 εκατ. θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στα 30,9 εκατ. το 2020.

Από μόνος του ο τομέας θα συνεισφέρει περί τα $500 δις σε φορολογικά έσοδα το 2020 από $450 δις το 2016. Σε αυτά δεν συνυπολογίζονται τα έσοδα των κρατικών προϋπολογισμών από τις δημοπρασίες φάσματος, τα οποία μόνο για το 2016 ανήλθαν σε σχεδόν $19 δις παγκοσμίως.

Βιώσιμη ανάπτυξη
Η ανάλυση του GSMA υπογραμμίζει, εξάλλου, τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κινητές επικοινωνίες στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, που έχει θέσει ο ΟΗΕ. Ιδίως σε στόχους, όπως η οικονομική ένταξη και ενσωμάτωση, η υγεία, η ισότητα των φύλων και οι υποδομές, η συμβολή των ψηφιακών επικοινωνιών είναι καθοριστική. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ατόμων, που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών, έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε 3,6 δις ανθρώπους και θα αυξηθεί περαιτέρω σε 4,7 δις άτομα το 2020, που ισοδυναμεί με το 60% εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού (έως το 2020).

Οφέλη
Όπως διαπιστώνει το report του GSMA, “οι κινητές τεχνολογίες παρέχουν πρόσβαση σε εργαλεία και εφαρμογές, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέες τεχνολογίες και καινοτομίες συνδράμουν στην οικοδόμηση αποδοτικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων κοινωνιών».

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η ψηφιοποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες, ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες θα επηρεάζουν έως και το 45% του συνόλου των πωλήσεων του λιανεμπορίου το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να φέρουν σε καλύτερη επαφή τις κατά τόπους κυβερνήσεις με τους πολίτες μιας χώρας, επηρεάζοντας καθημερινές τους λειτουργίες, από τα ψώνια και τις τραπεζικές συναλλαγές, μέχρι την ψυχαγωγία και τη σύνδεση με τους φίλους και την οικογένεια.