Έρευνες - Μελέτες

Όλο και λιγότερες γυναίκες σε διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα

womanmobile

“Γένους αρσενικού” είναι, πλέον, οι διοικητικές ομάδες όλο και περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις διαμορφώνεται σε 20% για το 2017, επίδοση που τοποθετεί τη χώρα μας στις δέκα τελευταίες θέσεις της λίστας αναφορικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στα υψηλά διοικητικά κλιμάκια του επιχειρείν.

Σε μόλις 20% ανέρχεται το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, η χαμηλότερη επίδοση από το 2011Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Grand Thorton, στην Ελλάδα σημειώθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό ένα μόλις χρόνο νωρίτερα ήταν 27%. Το ποσοστό αυτό είναι, επίσης, το χαμηλότερο που σημειώνει η Ελλάδα από το 2011.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν να επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες μάνατζερ στην Ελλάδα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της “γυάλινης οροφής” (glass ceiling), δηλαδή “συσσωρεύονται” στις χαμηλές βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας και ανελίσσονται δύσκολα σε αυτή. Ως θετικό, πάντως, αξιολογεί η έρευνα το γεγονός πως, παρά την πτώση, το ποσοστό των εταιρειών που δεν έχουν καθόλου γυναίκες στη Διοίκηση, μειώθηκε κατά 2% το 2017 σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας στο 27%, πολύ κάτω του παγκόσμιου μέσου όρου, που είναι 34%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα (International Business Report της Grant Thornton), μια στις τέσσερις ανώτερες διοικητικές θέσεις καλύπτονται πλέον από γυναίκες το 2017. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές ομάδες έχει αυξηθεί κατά μόλις 1% το τελευταίο έτος, από 24% το 2016 σε 25% το 2017. Δυστυχώς, παράλληλα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που δεν έχουν γυναίκες σε διοικητικές θέσεις έχει αυξηθεί από 33% το 2016 σε 34% το 2017. 

Ποσοστό γυναικών σε διοικητικές θέσεις

Πηγή: Grant Thornton IBR 2016

Ποσοστό διοικητικών θέσεων που καλύπτονται από γυναίκες 

Πηγή: Grant Thornton IBR 2016

Γεωγραφικές διαφορές
Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι αναπτυσσόμενες χώρες ηγούνται σε θέματα πολυμορφίας, ενώ πολλές μεγάλες οικονομίες εξακολουθούν να υστερούν. Στην Ανατολική Ευρώπη, για παράδειγμα, το 38% των διοικητικών θέσεων καλύπτονται από γυναίκες, ενώ το 9% των επιχειρήσεων δεν έχουν γυναίκες σε διοικητικές θέσεις.

Η Ανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με τη Ρωσία να ηγείται ως η μοναδική χώρα, όπου κάθε επιχείρηση έχει γυναίκα στη Διοίκηση. Στην Πολωνία, το ποσοστό των διοικητικών θέσεων που καλύπτονται από γυναίκες έχει βελτιωθεί κατά 6%, φτάνοντας στο 40%. Η περιοχή οφείλει κάποιες από τις υψηλές της επιδόσεις στην κληρονομιά των κομμουνιστικών αρχών, που τοποθετούν τις γυναίκες ως ίσες, επί σειρά γενεών. Στην Αφρική το 29% των διοικητικών θέσεων καλύπτονται από γυναίκες, 18% των επιχειρήσεων δεν έχουν γυναίκες σε διοικητικές θέσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 26% των διοικητικών θέσεων καλύπτονται από γυναίκες, 36% των επιχειρήσεων δεν έχουν γυναίκες σε διοικητικές θέσεις, ενώ στη Βόρεια Αμερική τα αντίστοιχη ποσοστά είναι 23% και 31%. 

Υψηλότερα και χαμηλότερα κατατασσόμενες χώρες σύμφωνα με την έρευνα IBR* της Grant Thornton


Πηγή: Grant Thornton IBR 2016

Κίνδυνοι και ευκαιρίες
Οι γυναίκες στην Ελλάδα εξακολουθούν να βρίσκονται συνήθως σε υποστηρικτικούς ρόλους, ιδιαίτερα στη θέση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή Οικονομικού Διευθυντή. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι παρατηρούμε αύξηση 3% κατά το τελευταίο έτος στον αριθμό των γυναικών, που αναλαμβάνουν το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, αγγίζοντας πλέον το 12%.

Διαφορές παρατηρούνται και στη θέση του Προέδρου/Αντιπροέδρου (7% φέτος σε σχέση με 4% το 2016). Αντίθετες αλλαγές εντοπίζονται στη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων (8% το 2017, έναντι 11% το 2016), του Διευθυντή Μάρκετινγκ (10% το 2017, σε σχέση με 13% το 2016) και άλλων διευθυντικών θέσεων (2% φέτος σε σχέση με 13% το 2016).

Η έρευνα δείχνει, επίσης, ότι οι άντρες και οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και την ευκαιρία διαφορετικά και ότι ως αποτέλεσμα δρουν με διαφορετικό τρόπο. Στην Ελλάδα, οι αλλαγές που φαίνεται να αποτελούν το σημαντικότερο επιχειρηματικό κίνδυνο είναι για την πλειοψηφία των γυναικών (81,8%), αλλά και των αντρών (67,4%), οι οικονομικές.

Με αντίστοιχα υψηλά ποσοστά, 63,6% για τις γυναίκες και 62,9% για τους άντρες, ακολουθούν οι πολιτικές αλλαγές και παράλληλα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες φαίνεται να εντοπίζουν μεγαλύτερο ρίσκο στη συμπεριφορά των ανταγωνιστών (29,2% και 27,3% αντίστοιχα).

Στο μεταξύ, μεγαλύτερη πιθανότητα ευκαιρίας για την επιχείρησή τους εντοπίζουν οι γυναίκες στη χώρα μας στις οικονομικές αλλαγές (45,5% για τις γυναίκες, έναντι 39,3% για τους άντρες), καθώς και στις αλλαγές που αφορούν σε θέματα του ανθρώπινου δυναμικού (27,3% για τις γυναίκες και 21,3% για τους άντρες).

Αντίθετα, οι άντρες στην Ελλάδα, αναγνωρίζουν περισσότερες ευκαιρίες σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών (24,7%, έναντι 18,2% για τις γυναίκες) και στις τεχνολογικές αλλαγές (25,8% για τους άντρες, έναντι 0% για τις γυναίκες). 

Διοικητικές θέσεις που καλύπτονται από γυναίκες


Πηγή: Grant Thornton IBR 2016