Έρευνες - Μελέτες

Μόλις το 35% των ανώτατων διευθυντικών θέσεων καταλαμβάνουν γυναίκες

womanlaptopnew

Αν και αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού, ο δρόμος των γυναικών για τις ανώτατες διευθυντικές θέσεις είναι δύσκολος και σπάνια οδηγεί σε απολαβές αντίστοιχες με εκείνες των ανδρών. Οι γυναίκες στην ΕΕ, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, καταλαμβάνουν μόλις μία στις τρεις (το 35%) ανώτατες διευθυντικές θέσεις. Το δε μισθολογικό χάσμα παραμένει, καθώς οι οικονομικές απολαβές των γυναικών είναι κατά ένα τέταρτο χαμηλότερες από αυτές των ανδρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat, σχεδόν 7,3 εκατ. άνθρωποι διατηρούν διευθυντικές θέσεις στην ΕΕ (σε επιχειρήσεις με 10 άτομα και άνω). Εξ αυτών 4,7 εκατ. (το 65%) είναι άνδρες και 2,6 εκατ. (το 35%) είναι γυναίκες.

Σε επίπεδο μισθών, οι μέσες αμοιβές για τις γυναίκες manager στην ΕΕ είναι κατά 23,4% κατώτερες από αυτές των ανδρώνΌπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, το υψηλότερο ποσοστό των γυναικών μάνατζερ καταγράφεται στη Λετονία (53%), με τη Βουλγαρία και τη Πολωνία να ακολουθούν (44%), την Ιρλανδία να έπεται (43%) και τις Εσθονία (42%), Λιθουανία, Ουγγαρία και Ρουμανία (41%), Γαλλία και Σουηδία (40%) να παίρνουν τη σκυτάλη. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται γυναικών manager στο σύνολο του εργατικού δυναμικού καταγράφονται στη Γερμανία, την Ιταλία και την Κύπρο (22%), στο Βέλγιο και την Αυστρία (23%) και στο Λουξεμβούργο (24%).

Proportion of women in managerial occupations, 2014 (%) 

Μισθολογική “ψαλίδα”
Σε επίπεδο μισθών, οι μέσες αμοιβές για τις γυναίκες manager στην ΕΕ είναι κατά 23,4% κατώτερες από αυτές των ανδρών. Το υψηλότερο μισθολογικό χάσμα υπέρ των ανδρών καταγράφεται στην Ουγγαρία (33,7%), στην Ιταλία (33,5%) και στην Τσεχία (29,7%). Ακολουθούν η Σλοβακία (28,3%), η Πολωνία (27,7%), η Αυστρία (26,.9%), η Γερμανία (26,8%), η Πορτογαλία (25,9%), η Εσθονία (25,6%) και η Μεγάλη Βρετανία (25,1%). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι χαμηλότερο στη Ρουμανία (5%), στη Σλοβενία (12,4%), στο Βέλγιο (13,6%) και στη Βουλγαρία (15%). 

Gender pay gap in managerial occupations, 2014 (%) 

Η ελληνική εικόνα
Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στο επιχειρείν έχει, σαφώς, αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματικότητα και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έκθεση της ICAP Group, το 2015 οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής στην Ελλάδα εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση 80% των καθαρών κερδών, με συνέπεια τα κέρδη τους να καλύψουν μερίδιο σχεδόν 26% στα κέρδη που αντιστοιχούν στο σύνολο των εταιρειών. Επίσης, πέτυχαν ένα περιθώριο κέρδους EBITDA 10,3%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 8,8% του συνόλου των εταιρειών.

Οι υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας επιβεβαιώνονται και σε άλλη Έκδοση της ICAP με τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2015 : από τις 500 αυτές εταιρείες, το 9% διοικείται από γυναίκες, οι οποίες μάλιστα πέτυχαν περιθώριο EBITDA 19% έναντι 13% του συνόλου. Συνολικά, η τάση διείσδυσης των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής ενδυναμώνεται: σήμερα 3.757 εταιρείες έχουν στο τιμόνι γυναίκες (ποσοστό 22,4% επί συνόλου 16.773 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με πέρσι (21,1% του συνόλου). Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων - όπως διαπιστώνει η έρευνα - είναι ότι αυτή εντοπίζεται, κυρίως, σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 25% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <2 εκατ.), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (>50 εκατ.). το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 11%.