Έρευνες - Μελέτες

Στη 12η θέση η Ελλάδα στις χρηματοδοτήσεις του “Ορίζοντας 2020”

hor2020

Τη 12η θέση μεταξύ των 28 κρατών - μελών της ΕΕ, για το 2015, κατέλαβε η Ελλάδα, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Η2020). Για τη διετία 2014-2015, η χρηματοδότηση ελληνικών φορέων ανήλθε σε €318,5 εκατ. εκ των οποίων τα €137,1 εκατ. αφορούσαν το 2015. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση στην κατάταξη χρηματοδότησης. Αντίστοιχα για το 2014, η χρηματοδότηση ανήλθε σε €181,4 εκατ., με την Ελλάδα στην 11η θέση της κατάταξης. Στην πρώτη θέση της λίστας των κρατών - μελών με τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, για το 2015, σύμφωνα με την έκθεση προόδου που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κοινοποίησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, βρέθηκε η Μεγάλη Βρετανία με €1,182 δις. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Γερμανία με € 1,173 δις, ενώ ακολουθούν στην τρίτη θέση η Γαλλία και στην τέταρτη και πέμπτη η Ισπανία και η Ιταλία, αντίστοιχα.

Την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών, με βάση τις χρηματοδοτήσεις του Η2020 για το 2015, κατέλαβε η Μ. ΒρετανίαΣύμφωνα με την έκθεση, συνολικά για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” έχουν υπογραφεί 9.087 συμβόλαια έργων, με 37.086 συμμετέχοντες και με συνολική χρηματοδότηση €15,92 δις. Εξ αυτών, τα 4.263 συμβόλαια έργων, με 16.768 συμμετέχοντες και συνολική χρηματοδότηση €7,44 δις, αφορούσαν το 2015. Το ποσοστό επιτυχίας βάση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ για το 2015 ήταν 10,9%, για το 2014 ήταν 14,2% και συνολικά για την διετία 2014-2015 ήταν 12,3%.

Να σημειωθεί ότι όλα τα στοιχεία της έκθεσης σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις συμμετοχές των χωρών αφορούν τα συμβόλαια έργων, τα οποία έχουν υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 

Οι ελληνικές επιδόσεις
Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, τη διετία 2014-2015, τα  εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή ήταν 1.049, εκ των οποίων τα 457 αφορούσαν το 2015, με την Ελλάδα στη 10η θέση της συνολικής κατάταξης των κρατών. Στο μεταξύ, 592 έργα αφορούσαν το 2014 με τη χώρα μας, να καταλαμβάνει με αυτήν την επίδοση, την 9η θέση της αντίστοιχης κατάταξης.

Για την Ελλάδα, το ποσοστό επιτυχίας, βάσει των υποβαλλομένων προτάσεων, συνολικά τη διετία 2014-2015, ήταν 11,2% κατά μέσο όρο, με τα εξής ποσοστά επιτυχίας ανά πυλώνα του Προγράμματος: Επιστημονική Αριστεία 10,7%, Βιομηχανική Υπεροχή 11,2% και Κοινωνικές Προκλήσεις 11,9%.

Οι καλύτερες επιδόσεις, ως προς τη συμμετοχή και τη χρηματοδότηση ελληνικών φορέων συνολικά για την διετία 2014-2015, ήταν στα εξής θεματικά προγράμματα του Η2020: “Ερευνητικές Υποδομές, “Υπεροχή σε τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες” (περιλαμβάνονται τα τρία θεματικά προγράμματα: ICT, NMB και SPACE), “Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της”, “Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες”, “Επιστήμη με την/και για την Κοινωνία”.

Για το 2015, στη συνολική κατάταξη των 50 Ερευνητικών Κέντρων με την υψηλότερη χρηματοδότηση από τον Ορίζοντα 2020, περιλαμβάνονται τα εξής τρία ελληνικά: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ (18η θέση), Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας - ΙΤΕ (36η θέση ) και ΕΠΙΣΕΥ (49η θέση). Για το 2014, στην αντίστοιχη κατάταξη περιλαμβάνονταν πέντε ελληνικά Κέντρα.