Έρευνες - Μελέτες

Η τεχνολογία, βασική πρόκληση για τον ασφαλιστικό κλάδο το 2017

technology_insurance

Η τεχνολογία είναι μία από τις τέσσερις βασικές προκλήσεις, που καλείται να αντιμετωπίσει το 2017 ο ασφαλιστικός κλάδος. Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παγκοσμίως, επηρεάζοντας οριζόντια κάθε κλάδο της οικονομίας, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστές επιδιώκουν να μεταπηδήσουν σε τεχνολογικές πλατφόρμες, που επιτρέπουν την ανάπτυξη και τη μείωση του κόστους. Όπως παρατηρεί η ετήσια έκθεση της KPMG για τον ασφαλιστικό κλάδο, βασική επιδίωξη είναι μια ισχυρή αρχιτεκτονική δεδομένων, που θα υποστηρίζει λειτουργίες ανάλυσης δεδομένων (data analytics), βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανάπτυξη των προϊόντων, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών.

Απαραίτητη μια ισχυρή αρχιτεκτονική δεδομένων, που θα υποστηρίζει λειτουργίες ανάλυσης data analyticsΣυνολικά, η σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής βιομηχανίας φαίνεται να είναι σε σημείο καμπής και επαναπροσδιορισμού με σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και απειλές, να αναδύονται. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι είναι ευάλωτη στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον και στο γεγονός ότι δεν έχει αναπτύξει και εκμεταλλευτεί καλύτερη επαφή με τους πελάτες της. “Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εταιρείες μορφής “tech start-ups” έχουν εισβάλει δυναμικά στην αγορά και κυρίως στην ασφάλιση υγείας. Οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούν να επιτύχουν το μετασχηματισμό που απαιτείται, παρά τις σχετικές δυσκολίες διαχείρισης της αλλαγής αυτής και του περιβάλλοντος”, αναφέρει η μελέτη της KPMG.

Η επιτυχής ανάλυση για διαχείριση του μεγάλου όγκου των δεδομένων των ασφαλιστικών θεωρείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις του κλάδου ως ένα μεγάλο στοίχημα, που θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και τη δυνατότητά τους να παρέχουν νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα στην αγορά. 

Προκλήσεις
Εκτός από την τεχνολογία - σύμφωνα με την έκθεση - οι άλλες τρεις βασικές προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο το 2017 είναι: η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου, η διαχείριση κινδύνου και η εποπτεία, οι πελάτες και τα κανάλια διανομής. Αναλυτικά, όσον αφορά τη δεύτερη βασική πρόσκληση για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2017, αυτή σχετίζεται με τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και των πληροφοριών και δεδομένων, που εμποδίζουν τη λήψη και την εφαρμογή επιχειρηματικών ιδεών σε πραγματικό χρόνο. Μία τρίτη πρόσκληση για τον ασφαλιστικό κλάδο συνδέεται με την ανάγκη αλλαγής επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς το παραδοσιακό μοντέλο έχει διαταραχθεί λόγω νέων καινοτόμων νεοεισερχόμενων παιχτών στην αγορά. Τέλος, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών για αλληλεπίδραση στις συναλλαγές δημιουργούν μια νέα γενιά ασφαλιστών, που επιδιώκει να προσφέρει εξαιρετική εμπειρία στον πελάτη με τη χρήση νέων προσεγγίσεων. 

Μεταβολή
Δραστική μεταβολή του ρόλου των Γενικών Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officers - CROs) των ασφαλιστικών εταιρειών λόγω των τεχνολογικών αλλαγών βλέπει, από την πλευρά της, μελέτη της ΕΥ. Η νέα μελέτη, που διερευνά το μεταβαλλόμενο ρόλο των CROs, σημειώνει ότι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω στελέχη συνδέονται με την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και με τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία.