Έρευνες - Μελέτες

Η συνολική αξιοποιήσιμη αγορά για drones ξεπερνά τα $127 δις

dronesnew

Σε μια άκρως υπολογίσιμη δύναμη για την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας εξελίσσονται τα drones. Ήδη, η αγορά των drones για υποδομές ανέρχεται σε $45 δις, ενώ, σύμφωνα με την PwC, η συνολική αξιοποιήσιμη αγορά για drones ξεπερνά τα $127 δις.

Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυνητική αγορά εμπορικών εφαρμογών της τεχνολογίας των drones είναι αυτός των υποδομώνΣε έρευνά της (“Clarity from above: transport infrastructure”), η PwC διαπιστώνει ότι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυνητική αγορά εμπορικών εφαρμογών της τεχνολογίας των drones είναι αυτός των υποδομών, με την παγκόσμια αγορά να εκτιμάται σε $45,2 δις. Ήδη, στο συγκεκριμένο κλάδο οι φορείς εκμετάλλευσης των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν συγκριτικό πλεονέκτημα, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των εφαρμογών drones.

Ειδικά στον τομέα των μεταφορικών δικτύων - οδικών και σιδηροδρομικών - οι άμεσες δυνητικές εφαρμογές της τεχνολογίας των drones είναι μεγάλες, καθώς εκτιμάται ότι drones με “έξυπνο” λογισμικό μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των φορέων εκμετάλλευσης μεταφορικών δικτύων. 

“Τα drones και τα δεδομένα που παρέχουν, αλλάζουν δραστικά την προσέγγισή μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των επενδύσεων σε υποδομές. Η παροχή συγκρίσιμων δεδομένων τρισδιάστατης (3D) μοντελοποίησης με ακρίβεια, σε πραγματικό χρόνο, είναι καθοριστικής σημασίας στα στάδια προκατασκευής, κατασκευής και λειτουργίας ενός επενδυτικού έργου. Όλα αυτά τα δεδομένα παρέχονται μέσω των έξυπνων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων drones”, αναφέρει η μελέτη. 

Χρήσεις
Τα drones χρησιμοποιούνται σε όλα σχεδόν τα στάδια ζωής του τομέα υποδομών, ξεκινώντας από την παρακολούθηση της κατασκευής και της επένδυσης και συνεχίζοντας ως τη συντήρηση και την απογραφή των πάγιων στοιχείων. Στη διάρκεια της κατασκευής, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των drones, διευκολύνουν την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση αποκλίσεων από το σχέδιο και σε ακραίες περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ του κατασκευαστή και του κυρίου του έργου.

Στις δυνητικές εφαρμογές περιλαμβάνεται ο εντοπισμός και η πρόληψη της καταπάτησης μέχρι την τοποθέτηση προστατευτικών αναχωμάτων για ενίσχυση της ασφάλειας στο εργοτάξιο.

Για παράδειγμα, η PwC υπολόγισε ότι ο αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων σε ένα μέσο εργοτάξιο, που παρακολουθείται από drones, έχει μειωθεί έως και 91%. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, διαχειρίζονται εκτεταμένα δίκτυα σύνθετων υποδομών που εκτείνονται σε αχανείς εκτάσεις, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κόστος παρακολούθησης της επένδυσης, απογραφής των πάγιων στοιχείων και συντήρησης τους. Χάρη στα διάφορα είδη δεδομένων που συλλέγουν, τα drones αναδεικνύονται σε σημαντικό εργαλείο στα εργοτάξια στη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και για την τακτική συντήρηση και απογραφή των πάγιων στοιχείων. 

Εξέλιξη
Σύμφωνα με την έρευνα, ο ρυθμός υιοθέτησης των λύσεων drones στους τομείς οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες: την οικονομική και νομική υποστήριξη, την ενίσχυση της επεξεργασίας και προσβασιμότητας δεδομένων και τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως ο κίνδυνος αερομεταφορών και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι αυξανόμενες εφαρμογές της τεχνολογίας drone στα έργα υποδομών μεταφορών συμπίπτουν με σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο και την ευρύτερη εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Όπως εκτιμάται στην έκθεση της PwC, οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών θα επιφέρουν παγκόσμια αύξηση των δαπανών κεφαλαίου κατά 4,5% ετησίως έως το 2020. 

Ανάπτυξη
Οι περιοχές με τους μεγαλύτερους εκτιμώμενους ρυθμούς ανάπτυξης είναι η Αφρική και η Λατινική Αμερική, όπου οι ετήσιες επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2020. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ασία, όπου στις υποδομές μεταφορών αναμένεται να αυξηθούν κατά $200 δις περίπου έως το 2020, ποσοστό που αναλογεί στο 63% των παγκόσμιων επενδύσεων. Στις ανεπτυγμένες περιοχές, όπως η Δυτική Ευρώπη και οι ΗΠΑ, οι δαπάνες σε υποδομές μεταφορών αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% κατά μέσο όρο ως το 2020.