Έρευνες - Μελέτες

Το 1/3 των ανθρώπων παρακολουθεί την υγεία του ψηφιακά

healthappq

Νέα δεδομένα στο χώρο της υγείας δημιουργεί η ηλεκτρονική παρακολούθηση της υγείας ή της φυσικής κατάστασης μέσω φορητών συσκευών και wearables. Σήμερα, εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων παγκοσμίως (το 33%) παρακολουθεί την υγεία του ή τη φυσική του κατάσταση μέσω κάποιας online εφαρμογής για mobile συσκευές ή μέσω μιας wearable συσκευής (fitness band, clip ή smartwatch). Προφανώς, η ψηφιακή παρακολούθηση δεδομένων, που αφορούν την υγεία και τη φυσική κατάσταση, δεν αποτελεί μια mainstream στάση.

Η Κίνα έχει το παγκόσμιο προβάδισμα στην παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης με ψηφιακά εργαλεία μέσω φορητών συσκευώνΣύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της GfK, υπάρχει και ένα ποσοστό 45% των πολιτών, που δηλώνει ότι δεν έχει ποτέ παρακολουθήσει την υγεία ή τη φυσική του κατάσταση με ψηφιακά μέσα. Βέβαια, η ίδια έρευνα εντοπίζει και ένα ποσοστό 18%, που δηλώνει ότι έχει - έστω και μία φορά στη ζωή του - κάνει χρήση ανάλογων συσκευών, για να παρακολουθεί δεδομένα της υγείας του.

Η διεθνής έρευνα της GfK, η οποία διεξήχθη σε 16 χώρες, δείχνει ότι η Κίνα έχει το παγκόσμιο προβάδισμα στην παρακολούθηση της υγείας και φυσικής κατάστασης με ψηφιακά εργαλεία, με το 45% του πληθυσμού να δηλώνει ότι το κάνει. Βραζιλία και ΗΠΑ κατατάσσονται στη δεύτερη θέση, σε παγκόσμιο επίπεδο, με 29%, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να ακολουθούν στενά, καθώς ένα ποσοστό 28% και 26%, αντίστοιχα, απαντά ότι παρακολουθεί ψηφιακά την πορεία δεδομένων, που αφορούν την υγεία ή τη φυσική του κατάσταση. 

Στις περισσότερες χώρες που μελετήθηκαν, οι άνδρες είναι εκείνοι που, κατά κύριο λόγο, επιλέγουν την ηλεκτρονική παρακολούθηση θεμάτων της υγείας. Ωστόσο, πέντε χώρες ξεχωρίζουν, καθώς συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά γυναικών, που βρίσκονται σε …απευθείας σύνδεση με την παρακολούθηση της υγείας τους: Κίνα, Ρωσία. Γαλλία, Αυστραλία και Καναδάς. 

Κίνητρα
Περισσότεροι από τους μισούς (το 55%) από αυτούς, που σήμερα παρακολουθούν online την υγεία τους, δηλώνουν ότι ένας βασικός λόγος που το κάνουν είναι “να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση”.

Ο δεύτερος πιο δημοφιλής λόγος διεθνώς είναι ότι - σύμφωνα με τους ερωτηθέντες - η ηλεκτρονική παρακολούθηση της υγείας “λειτουργεί ως κίνητρο για άσκηση”,μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα ενέργειας”, “παρακινεί σε πιο υγιεινή διατροφή”, “μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο”, “μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα”. 

Σε ηλικιακό επίπεδο, τα άτομα ηλικίας 30-39 και 20-29 ετών είναι πιο ένθερμοι οπαδοί της παρακολούθησης της υγείας και της φυσικής τους κατάστασης με ηλεκτρονικά μέσα. Αλλά και ηλικιακές ομάδες, όπως αυτές των παιδιά ηλικίας 15-19 ετών και των ατόμων ηλικίας 20-29 ετών, αν και δηλώνουν ότι δεν παρακολουθούν συστηματικά την υγεία και τη φυσική κατάσταση, το έχουν κάνει στο παρελθόν με digital τρόπο.