Έρευνες - Μελέτες

Μόλις στο 2,1% η διείσδυση του VDSL στον ελληνικό πληθυσμό

broadbandethernet

Ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η διείσδυση του γρήγορου Ίντερνετ (ταχύτητες 30Mbps και άνω) στην Ελλάδα. Το ποσοστό των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, στα μέσα του 2016, ανήλθε σε 6,5% έναντι 5,8% στο τέλος του 1ου τριμήνου του έτους και 4% τον Ιούλιο του 2015. Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει η διείσδυσή τους στον πληθυσμό (2,1%).

Το ποσοστό των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, στα μέσα του 2016, ανήλθε σε 6,5%Σύμφωνα με την έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας το 1ο εξάμηνο 2016, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της σταθερής και κινητής ευρυζωνικής αγοράς και η χαμηλή άνοδος για το VDSL είναι τα κύρια σημεία για την πορεία της ευρυζωνικότητας. 

Αναλυτικά, οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2016 διαμορφώθηκαν σε 3.521.268 (διείσδυση 32,43% στον πληθυσμό) έναντι 3.330.575 (διείσδυση 30,3%) την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και 3.427.026 σε σύγκριση με το τέλος του 2015 (διείσδυση 31,56%). Πρόκειται για αύξηση κατά 191.125 γραμμές συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2015 και κατά 94.242 κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων, στο Διαδίκτυο τον Ιούνιο του 2016 ανέρχονταν σε 5.376.535 έναντι 4.798.943 τον Ιούνιο του 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 577.592 συνδρομητές.

Η δε πληθυσμιακή κάλυψη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, ανήλθε σε ποσοστά έως και 99,3% για το δίκτυο 3G και 83% για το δίκτυο 4G. Ωστόσο, το 85,88% των δεδομένων διακινήθηκε μέσω δικτύων 3G και μόνο το 14,12% μέσω 4G. 

Πρόσβαση
Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) στα μέσα του 2016 διαμορφώθηκε σε 2.055.936 γραμμές, έναντι 2.040.721 την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το ποσοστό των γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας ανήλθε σε 54,13% έναντι 56,42% το 1ο εξάμηνο του 2015. Το ποσοστό των γραμμών του ΟΤΕ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε σε 44,44% τον Ιούλιο 2016, έναντι 42,61% τον Ιούλιο 2015. 

Ταχύτητες
Σε επίπεδο ταχύτητας, η πλειονότητα των γραµµών (85,4%) αντιστοιχεί σε ονοµαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (µέχρι 10Mbps) (download) αντιστοιχεί ένα ποσοστό 14,6%, όπου περί του 1/6 των γραµµών αυτών αφορούν σε πολύ χαµηλές ονοµαστικές ταχύτητες (download) (2Mbps). Οι γραµµές υψηλών ταχυτήτων (30Mbps  και άνω), συνιστούν ποσοστό  6,6% των ευρυζωνικών γραµµών της χώρας.

Η µέση ονοµαστική ταχύτητα των γραµµών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής)  ξεπέρασε τα 20Mbps ως αποτέλεσµα αφενός της µείωσης του αριθµού των γραµµών χαµηλών ταχυτήτων, αφετέρου της αύξησης των γραµµών VDSL.