Έρευνες - Μελέτες

Κατά 25% αυξήθηκαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο Horizon 2020

horizon2020_1

Αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων, που προσφέρει το Κοινοτικό πρόγραμμα - “ομπρέλλα” Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020), κάνουν επιχειρήσεις, οργανισμοί και φορείς ανά την Ευρώπη. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, υποδέχτηκε το 2015 αριθμό αιτήσεων αυξημένο κατά 25% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Τη διετία 2014-2015, τουλάχιστον 9.000 καινοτόμες ιδέες ενισχύθηκαν συνολικά με περίπου €16 διςΌπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία για το Horizon 2020, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη διετία που είναι “ενεργό” το πρόγραμμα (2014-2015), σχεδόν €16 δις διατέθηκαν σε 9.000 καινοτόμα ερευνητικά έργα, ενώ συνολικά το πρόγραμμα υποδέχτηκε 76.000 προτάσεις. Μάλιστα, αν το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μπορούσε να γίνει αποδεκτό, ο απαιτούμενος προϋπολογισμός θα ήταν της τάξης των €41 δις. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το σχετικό report, μέσω του οποίου επιχειρείται η αποτύπωση της πορείας του Horizon 2020, το 2015 το ενδιαφέρον για χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα ήταν πιο έντονο από ποτέ. Από τα ίδια στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνει, πλέον, ο επιχειρηματικός τομέας και δη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν στην έρευνα και καινοτομία το συγκριτικό πλεονέκτημα, που θα δώσει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Ενδεικτικό είναι ότι οι αιτήσεις για ένταξη στο Horizon 2020, που υποβλήθηκαν το 2015 από επιχειρήσεις, ήταν αυξημένες κατά 27% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Όσον αφορά τους αιτούντες, το 50% εξ αυτών είναι νεοφυείς επιχειρήσεις, κυρίως, μικρού και μεσαίου μεγέθους. Πάντως, “παράπλευρη” απώλεια της αυξανόμενης δημοτικότητας του προγράμματος και της αύξησης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η επακόλουθη μείωση του ποσοστού επιτυχίας των υποψηφίων από 13,2% το 2014, σε 10,7% το 2015. 

Overall proposal data

Πηγή: Corda, calls in 2014 and 2015, Signed Grants cut-off date by 1/09/2016 (including grants to named beneficiaries)

Overall signed grants

Πηγή: Corda, calls in 2014 and 2015, Signed Grants cut-off date by 1/09/2016 (including grants to named beneficiaries)

Οι ελληνικές επιδόσεις
Οι ελληνικές επιδόσεις, αναφορικά με τις επιχορηγήσεις του Horizon 2020 τη διετία 2014-2015, είναι μάλλον μέτριες - αν και σε καμία περίπτωση - αμελητέες. Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, η Ελλάδα με 592 συμμετοχές το 2014 και 457 το 2015 (1.049 συνολικά στη διετία) έχει καταφέρει να αποσπάσει - κατά μέσο όρο - ποσοστό 2,8% των συνολικών υπογραμμένων επιχορηγήσεων. 

Table 13: Number and share of participations in signed grants, amount and share of EU funding in signed grants per Member State for 2014, 2015 and in total (σελ. 21 και 22) 

Το πρόγραμμα
Το Horizon 2020 είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου €80 δις. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.