Έρευνες - Μελέτες

Θετικό στην εξαγορά μίας fintech startup το 25% των τραπεζών

fintechshapingthefuture

Στενότερη συνεργασία, η οποία αγγίζει τα όρια της ενσωμάτωσης και - σε ορισμένες περιπτώσεις - της εξαγοράς, αναμένεται από τον επόμενο χρόνο μεταξύ των τραπεζών και νεοφυών εταιρειών της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Financial Technology-Fintech). Ήδη, έξι στους δέκα διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες με εταιρείες. που προσφέρουν τεχνολογικές υπηρεσίες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα (εταιρείες fintech). Επιπλέον, μία στις τρεις τράπεζες (34%) είναι ανοιχτή σε σύμπραξη με μία εταιρεία fintech και μία στις τέσσερις (25%) θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο απόκτησης μίας τέτοιας εταιρείας. 

Έξι στους δέκα διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς ανοιχτοί σε συνεργασίες με νεοφυείς εταιρείες του Financial TechnologyΈρευνα, που διεξήγαγε η IDC Financial Insights με την υποστήριξη της SAP, υπογραμμίζει ότι οι τράπεζες είναι στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ψάχνοντας για τρόπους που θα επισπεύσουν τη διάθεση αντίστοιχων υπηρεσιών στην αγορά και θα παρέχουν νέα αξία ή υπηρεσίες στους πελάτες τους. Από την πλευρά τους, οι εταιρείες startup είναι ευκίνητες, ευέλικτες και πελατοκεντρικές, ωστόσο τους λείπει σε μεγάλο βαθμό η γνώση του ρυθμιστικού πλαισίου και η εμπιστοσύνη των πελατών που κατέχουν οι διεθνείς τράπεζες. “Και οι δύο έχουν κάτι που θέλει ο άλλος”, διαπιστώνει η σχετική μελέτη. 

Η έρευνα
Το e-book της IDC “The Future-Proof Digital Bank” πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων 256 οργανισμών καταναλωτικής και εταιρικής τραπεζικής σε 24 χώρες, σχετικά με τη θέση τους ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ενώ η σχέση μεταξύ τραπεζών και εταιρειών fintech βελτιώνεται, οι τράπεζες χρειάζεται να κάνουν ακόμη περισσότερα για να ενσωματώσουν τα σημαντικά ευρήματα των εταιρειών fintech, ώστε να επιτύχουν τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό. Παρ’ όλο που οι περισσότερες τράπεζες δηλώνουν με ευκολία ότι έχουν επιτύχει ψηφιακή επάρκεια, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι μάλλον μικρές “νησίδες καινοτομίας”, ενώ την ίδια στιγμή ο μετασχηματισμός σε όλη την έκταση της επιχείρησης παραμένει σπάνιος. 

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Η έρευνα διαπιστώνει ότι - από γεωγραφικής πλευράς - η Β. Αμερική θέτει στο επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως ένα καταλυτικό μέσο για τις επιχειρηματικές διεργασίες. Το 40% των τραπεζών της περιοχής επενδύει περισσότερο από το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού για τεχνολογίες ΙΤ σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, με το 20% να εντάσσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εταιρική τους στρατηγική. 

Στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), οι επενδύσεις εστιάζουν, κυρίως, στον πελάτη, αφού το 57% των τραπεζών αυτής της γεωγραφικής περιοχής επικαλούνται τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη ως το βασικό αποτέλεσμα που αναμένουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το 44% των σχετικών πρωτοβουλιών εστιάζονται στον τομέα εξυπηρέτησης. Λιγότερο από το 25% των τραπεζών της περιοχής ΕΜΕΑ διαθέτει μία στρατηγική προσέγγιση ολοκληρωμένου ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλη την έκταση του οργανισμού. 

Επιπλέον, οι τράπεζες της Λατινικής Αμερικής τείνουν να υλοποιούν μεμονωμένες πρωτοβουλίες, με το 25% των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού να εστιάζει σε λειτουργίες back office (4% υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο). Την ίδια στιγμή 42% των αντίστοιχων πρωτοβουλιών αφορά στην εξυπηρέτηση πελατών.

Οι τράπεζες στην περιοχή του Ειρηνικού, προχωρούν προς μία προχωρημένη στρατηγική προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με το 29% από αυτές να έχει εφαρμόσει στρατηγικές που αφορούν όλη την έκταση του οργανισμού, σε ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό από το 28% του παγκόσμιου μέσου όρου. Ωστόσο, λιγότερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή σε αυτόν το γεωγραφικό τομέα, αφού μόνο το 41% θεωρεί κάτι τέτοιο προτεραιότητα, σε σχέση με το 50% του παγκόσμιου μέσου όρου.