Έρευνες - Μελέτες

Τα 2/3 των Millennials δίνουν προτεραιότητα στις ΙΤ δεξιότητες

peopleyoung1

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον τομέα της Πληροφορικής αποτελεί, σήμερα, προτεραιότητα για τα δύο τρίτα των Millennials, οι οποίοι το 2020 θα αποτελούν το 1/3 του ενεργού εργασιακού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, περίπου το 68% των αυριανών ηγετών επιθυμεί να αναπτύξει τις τεχνικές και προσωπικές δεξιότητες και τις δεξιότητες γύρω από το IT μέσα στο επόμενο έτος. Στο μεταξύ, μόλις το 32% επιθυμεί να βελτιώσει τις ηγετικές του δεξιότητες.

Για τους αυριανούς ηγέτες, η βελτίωση των δεξιοτήτων είναι πιο σημαντική από την ανέλιξη στη διοικητική πυραμίδαΣύμφωνα με τα ευρήματα διεθνούς έρευνας της ManpowerGroup για τους Millennials, η ανέλιξη στους εταιρικούς κόλπους είναι λιγότερη σημαντική σε σχέση με την εκπαίδευση των τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, καθώς θεωρούν ότι αυτές διασφαλίζουν την πορεία της καριέρας τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Για τους αυριανούς ηγέτες, λοιπόν, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι βασική επιδίωξη και μάλιστα, κατέχει πολύ υψηλότερη θέση στη λίστα των προτεραιοτήτων τους σε σχέση, για παράδειγμα, με το να ανελιχθούν στη διοικητική πυραμίδα. Για τους Millennials, οι δεξιότητες είναι η νέα όψη του νομίσματος της ανταμοιβής τους, με αποτέλεσμα 4 στους 5 να δηλώνουν ότι θα άλλαζαν το ρόλο εργασίας τους, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ρόλο με παρόμοιες μισθολογικές απολαβές και με περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Η εικόνα στην Ελλάδα δεν διαφέρει πολύ από τη γενική: οι Millennials στη χώρα μας με ποσοστό 75% - υψηλότερο σε σχέση με το παγκόσμιο - επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων, ενώ μόνο το 25% εστιάζει στην βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων.  

Ηγετικές θέσεις
Από την έρευνα προκύπτει ότι η ανάληψη ηγετικών θέσεων κατατάσσεται χαμηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων για τους Millennials. Παγκοσμίως, μόλις το 22% των εργαζομένων, που ανήκει στην γενιά των Millennials, φιλοδοξεί να έχει ηγετικό ρόλο ως προτεραιότητα για την καριέρα του. Οι άντρες φιλοδοξούν να κατακτήσουν ηγετικές θέσεις σε σύγκριση με τις γυναίκες. Σε 24 από τις 25 χώρες, που μελέτησε η έρευνα, η κατάκτηση ηγετικών είναι υψηλότερης προτεραιότητας για τους άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Στις ΗΠΑ (10%), στη Σιγκαπούρη (9%), στην Ελβετία (9%) και στην Ελλάδα (8%), παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα σε επίπεδο φύλου. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες, φιλοδοξούν να έχουν ηγετικούς ρόλους ισότιμα. 

Επαγγελματικοί στόχοι
Σε παγκόσμιο επίπεδο, για τους Millennials οι μισθολογικές απολαβές αποτελούν προτεραιότητα. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση που σχετίζεται με τους πιο σημαντικούς επαγγελματικούς στόχους οι Millennials αναφέρουν στις εξής παραμέτρους: Υψηλές Απολαβές (23%), Θετική Συνεισφορά (21%) και Συνεργασία με σημαντικά άτομα στον εργασιακό βίο (19%). Είναι σαφές ότι αναζητούν ένα πλαίσιο εργασίας στο οποίο να πιστεύουν, καθώς επίσης και ένα περιβάλλον ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους που μέσα από την εκπαίδευση να τους επιτρέπει να διαμορφώσουν την προσωπική τους καριέρα - “career for me», την καριέρα που επιζητά ο κάθε ένας για τον εαυτό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, πρωταρχικός επαγγελματικός στόχος για τους Millenials είναι η Θετική Συνεισφορά (26%) και στη συνέχεια οι Υψηλές Απολαβές (23%), ενώ ακολουθεί με το ίδιο ποσοστό, όπως και στην παγκόσμια κατάταξη, η Συνεργασία με σημαντικά άτομα στον εργασιακό βίο (19%).

Η έρευνα
Η ManpowerGroup ανέθεσε στην εταιρεία συμβουλών Reputation Leaders να προβεί σε μια ποσοτική έρευνα με δείγμα 19.000 εργαζομένων που ανήκει στη γενιά των Millennials, καθώς και σε 1.500 διευθυντές προσλήψεων προσωπικού σε 25 χώρες. Στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί τι επιθυμούν οι Millennials σήμερα και στο μέλλον, ώστε να υποστηριχθεί το έργο τόσο των ατόμων, όσο και των επιχειρήσεων, για επιτυχείς δράσεις στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο εργασίας. Ως Millennials, ορίζονται τα άτομα που γεννήθηκαν από το 1982 έως και το 1996. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Φεβρουάριος - Απρίλιος 2016.