Έρευνες - Μελέτες

Συνεχίζει να βελτιώνεται η εικόνα στην εγχώρια αγορά Πληροφορικής

technologynew12345

Σε συνεχή ανοδική τροχιά βρέθηκε και τον Οκτώβριο, το επιχειρηματικό κλίμα στους τομείς της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού. Η εικόνα στην αγορά ήταν σαφώς βελτιωμένη τον Οκτώβριο, με το δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών να βελτιώνεται τόσο έναντι του Σεπτεμβρίου, όσο και σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 90,3 μονάδες, από 84,7 το Σεπτέμβριο. Η σχετική επίδοση κινείται σε πολύ ανώτερα επίπεδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά, όταν ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφωνόταν στις 57,5 μονάδες.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σε Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού συνέχισε να ανακάμπτει και τον ΟκτώβριοΣύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για το μήνα Οκτώβριο, τόσο οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, όσο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της, καταγράφουν άνοδο στο σχετικό τους δείκτη (στις +16 μονάδες και στις +32 από +18 μονάδες ο δείκτης). Αντίθετα, εξασθενούν οι αρκετά αισιόδοξες εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (+20 από +27 μονάδες ο δείκτης), ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου καταγράφεται σταθερότητα σε θετικό πάντα πεδίο(+7 μονάδες ο δείκτης).

Ως προς τις προσδοκίες για τις τιμές, αυτές αλλάζουν τάση και πλέον αναμένεται µμείωση στο επόμενο τρίμηνο (-7 από +3 μονάδες ο δείκτης). 

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, το 36% (από 42% ένα μήνα νωρίτερα) των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, µε το ¼ να επισημαίνει αντίστοιχα την ανεπάρκεια ζήτησης, το 18% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ένα 12% τους λοιπούς παράγοντες ως τα κυριότερα προσκόµµατα.

Στον τομέα των Υπηρεσιών, όπου ανήκει η Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού, υπήρξε τον Οκτώβριο ήπια βελτίωση προσδοκιών. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες βελτιώθηκε ελαφρά και τον Οκτώβριο σε σχέση µε το Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις 84,2 μονάδες (από 80 μονάδες), σε υψηλότερη επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (72 μονάδες). Όλες οι επιμέρους µμεταβλητές του δείκτη, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της, βελτιώθηκαν επίσης. 

Η εικόνα στην Ελλάδα
Συνολικά, το ΙΟΒΕ διαπιστώνει βελτίωση οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο με περαιτέρω ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινήθηκε στις 93,8 μονάδες (από 91,4 μονάδες το Σεπτέμβριο). Αυτή η επίδοση είναι υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (87,1 μονάδες).

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, προκύπτει ως αποτέλεσμα της σχετικής βελτίωσης των προσδοκιών στις Υπηρεσίες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη και οριακά στη Βιομηχανία. Αντίθετα, στο Λιανικό εμπόριο και στις Κατασκευές σημειώθηκε επιδείνωση. “Η σταδιακή βελτίωση του δείκτη του οικονομικού κλίματος φαίνεται ότι λειτουργεί ως πρόδρομο µμέγεθος για την άμβλυνση της ύφεσης και στην πραγματική οικονομία και την επιστροφή σε οριακά θετικούς ρυθμούς στο 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, όπως αναμένεται και από τις σχετικές αναλύσεις και τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα”, αναφέρει το ΙΟΒΕ. 

ΕΕ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε τον Οκτώβριο αισθητά και στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ, φθάνοντας στην πρώτη περίπτωση τις 106,3 μονάδες (από 104,9 μονάδες ένα μήνα νωρίτερα) και στη δεύτερη στις 106,9 μονάδες (από 105,6 μονάδες), πάνω από τα επίπεδα του µμακροχρόνιου μέσου όρου τους.

Στην Ευρωζώνη, καταγράφηκε ανάκαμψη του κλίματος στη Βιομηχανία (+1,2), στον τομέα των Κατασκευών (+1,3) και στις Υπηρεσίες (+2), ενώ στο Λιανικό εμπόριο οι συνολικές προσδοκίες παρέμειναν σταθερές. Ως προς την καταναλωτική εμπιστοσύνη, δεν καταγράφηκαν αξιοσημείωτες μεταβολές (+0,2).

Σε επίπεδο χωρών, από τις πέντε µμεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, το κλίμα βελτιώθηκε στην Ισπανία (+2,6), τη Γερμανία (+1,6), την Ιταλία (+1,5) και την Ολλανδία (+1), ενώ παρέμεινε εν πολλοίς αμετάβλητο στη Γαλλία (-0,3).