Έρευνες - Μελέτες

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας κορυφαία πρόκληση για τις ευρωπαϊκές εταιρείες

technology1new11

Την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τις αλλαγές που προκαλεί στο μοντέλο λειτουργίας τους τοποθετούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν στη σημερινή συγκυρία. Στη δεύτερη θέση της ίδιας λίστας οι επιχειρήσεις τοποθετούν την εξέλιξη της παγκόσμιας ζήτησης, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας.  Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), περίπου οι μισές επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι ταχύτατες αλλαγές που συνοδεύουν την τεχνολογική εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνιστούν τη μεγαλύτερη πρόκληση με την οποία βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες. 

Η τεχνολογία, η ζήτηση και η αγορά εργασίας οι τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην ΕυρώπηΗ ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, όπως δηλώνουν οι ίδιες οι ευρωπαϊκές εταιρειές, έχουν επηρεάσει τα μέγιστα τη συνολική λειτουργία τους, από τον τρόπο που προσεγγίζουν το πελατολόγιό τους (e-commerce) μέχρι τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων, ζητήματα κόστους, αλλά και διακίνησης και μεταφοράς των προϊόντων τους (logistics). 

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το δεύτερο μεγαλύτερο ζήτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες σήμερα οι επιχειρήσεις, αφορά την παγκόσμια ζήτηση, η οποία κατονομάστηκε ως κορυφαία πρόκληση από το ένα τρίτο των εταιρειών, που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Σε αντίστοιχο ποσοστό, οι επιχειρήσεις αναδεικνύουν στην τρίτη θέση των κορυφαίων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν την αγορά εργασίας και κυρίως ζητήματα που σχετίζονται με το εργασιακό κόστος, αλλά και με την έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. 

Στις επόμενες θέσεις της λίστας με τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές προκλήσεις για το ευρωπαϊκών επιχειρείν βρίσκονται οι αλλαγές στο καταναλωτικό μοντέλο παγκοσμίως, όπως και η γεωπολιτική σταθερότητα. Τα δύο αυτά ζητήματα αναδεικνύονται μεταξύ των πιο βασικών προβλημάτων για περίπου το ένα τέταρτο των εταιρειών. 

Προφανώς, ο κλάδος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων καθορίζει σε έναν βαθμό και την ιεράρχηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα, οι μεταποιητικές εταιρείες κατονομάζουν ως προκλήσεις την ύπαρξη εμποδίων στο εμπόριο (όπως δασμοί και φόροι), αλλά και λιγότερο εμφανή εμπόδια (όπως ο συγκαλυμμένος προστατευτισμός). 

Η ταυτότητα της έρευνας
Στην έρευνα της ΕΚΤ συμμετείχαν 44 εταιρείες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EEA), η οποία περιλαμβάνει τις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, ενώ περιλήφθηκε και η Ελβετία. Από τις παραπάνω εταιρείες, οι 25 δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα (περιλαμβανομένων των κατασκευών) και οι 19 στον τομέα των υπηρεσιών. Οι εταιρείες αυτές απασχολούν περίπου 2,2 εκατομμύρια εργαζόμενους, με τον οσυνολικό τζίρο τους να υπερβαίνει τα  €600 δις.