Έρευνες - Μελέτες

Τα 3/4 των εταιρειών νιώθουν ασφαλή έναντι ψηφιακών απειλών

security1

Ασφαλείς έναντι των ψηφιακών επιθέσεων δηλώνουν οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, εικόνα που δεν συνάδει απόλυτα με την πραγματικότητα και μάλλον δηλώνει έναν εφησυχασμό, καθώς τουλάχιστον οι μισές απαντούν ότι έχουν πέσει θύματα κυβερνο-επιθέσεων. Συγκεκριμένα, τα τρία τέταρτα των εταιρειών διεθνώς (το 86%) αισθάνονται ότι είναι ασφαλείς έναντι των ψηφιακών κινδύνων και ότι κάνουν αρκετά για να μετριάσουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, πάνω από το 50% των εταιρειών απαντά ότι έχει υποστεί παραβίαση δεδομένων τουλάχιστον μία φορά.

Ωστόσο, οι μισές από αυτές έχουν πέσει θύμα κυβερνο-επίθεσης τουλάχιστον μία φοράΤην παραπάνω εικόνα αποτυπώνει έκθεση της Juniper Research σχετικά με τη στάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στις επιθέσεις και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας, περίπου το ένα τρίτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (το 27%) δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές έναντι των ψηφιακή κινδύνων, καθώς θεωρεί το μέγεθος της επιχείρησης “πολύ μικρό” για να ενδιαφέρει τους επιτιθέμενους στον κυβερνοχώρο. Από την έρευνα προκύπτει, εξάλλου, ότι οκτώ στα δέκα κορυφαία στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων (για την ακρίβεια πάνω από το 80%) πιστεύουν ότι κάνουν αρκετά για να μετριαστούν οι επιπτώσεις των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι, πλέον, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις μεταφέρουν κρίσιμες υποδομές τους σε online περιβάλλοντα, καθιστώντας τις πιο ευάλωτες στις ψηφιακές απειλές. Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει ότι, παρά την αυξημένη ανησυχία και τις αυξημένες δαπάνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατά το τελευταίο έτος, υπάρχει ένας υψηλός βαθμός εφησυχασμού, με λίγες κοινές πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής.

Περί ευθύνης
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι αρκετό να εμπλέξουν τα τμήματα της Πληροφορικής στο θέμα της ασφάλειας για να αμβλύνουν τις επιπτώσεις μιας πιθανής επίθεσης με το 33% αυτών να θεωρεί το τμήμα του ΙΤ αποκλειστικά υπεύθυνο για τους χειρισμούς των απειλών.

Επιπλέον, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι ευθύνη του τμήματος τους. Και ενώ πάνω από τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων έχουν ένα διοικητικό συμβούλιο που εμπλέκεται στην αξιολόγηση της ετοιμότητας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μόνο το ένα τέταρτο διαθέτει υψηλόβαθμο στέλεχος που είναι αφιερωμένο σε αυτόν το σκοπό.

Η έκθεση της Juniper διαπιστώνει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, για παράδειγμα, στις βρετανικές επιχειρήσεις, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν μέτρα, αλλά ότι δεν εφαρμόζονται με συνέπεια.

Ενδεικτικό είναι ότι, ενώ το 69% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα επικοινωνούσε αμέσως με κάποιον σε περίπτωση που διαπίστωνε κάποιο περιστατικό επίθεσης στον κυβερνοχώρο, το 18% δηλώνει θα περιμένει μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.