Έρευνες - Μελέτες

Η επένδυση σε ψηφιακά εργαλεία, προτεραιότητα για το παγκόσμιο λιανεμπόριο

ecommercenew

Ψηφιακό βλέπει το μέλλον του το παγκόσμιο λιανεμπόριο, με τις εταιρείες του κλάδου να έχουν πλήρως αντιληφθεί ότι η επένδυση στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι το διαβατήριο για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη. Υπό αυτά τα δεδομένα, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, το 88%, επιχειρεί να εξοικονομήσει πόρους, ώστε να μπορέσει να επενδύσει εταιρικά κεφάλαια στη μελλοντική ανάπτυξη και να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Το 54% των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου πιστεύει ότι η επένδυση στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι το “κλειδί” για τη μελλοντική ανάπτυξηΣύμφωνα με νέα έρευνα της Accenture, όταν οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης καλούνται να απαντήσουν “πού σκοπεύουν κατευθύνουν τα εν λόγω κεφάλαια”, σε ποσοστό 60% απαντούν στο “άνοιγμα νέων αγορών”, με δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση τις “ψηφιακές τεχνολογίες” με 54%. Στην τρίτη θέση των επενδυτικών τους προτεραιοτήτων, οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τοποθετούν τη “βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη” σε ποσοστό 52%.

Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων του κλάδου προκύπτει ότι η επένδυση στην ψηφιακή ολοκλήρωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρείται ζέουσας σημασίας για το λιανεμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό γιατί εκτιμάται ότι μπορεί - στο πλαίσιο μιας συνολικής εταιρικής στρατηγικής - να ενισχύσει την ευελιξία, οδηγώντας, ταυτόχρονα, σε μείωση των λειτουργικών εξόδων, άνοιγμα νέων αγορών και εναλλακτικών καναλιών πώλησης. Η έρευνα υπογραμμίζει, εξάλλου, ότι οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, που φιλοδοξούν να μην χάσουν το τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού, οφείλουν, μεταξύ άλλων, να ενσωματώσουν τα analytics σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα ταλέντα του εργατικού δυναμικού.

Η έρευνα
Η έρευνα της Accenture (Increasing Agility to Fuel Growth and Competitiveness) αναδεικνύει την ανάγκη του σύγχρονου λιανεμπορίου να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία, ανοίγοντας νέα κανάλια αλληλεπίδρασης με τον καταναλωτή. Διενεργήθηκε σε δείγμα 700 στελεχών από 13 κλάδους, σε εννέα γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των εταιρειών του λιανεμπορίου σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο και συνδέονται με νέα επιχειρησιακά μοντέλα λειτουργίας.

“Ο κλάδος της λιανικής πώλησης εξελίσσεται πιο γρήγορα από ποτέ, με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας να είναι τεράστιες”, αναφέρουν οι αναλυτές της Accenture. Εκτιμούν δε ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εμπόρων λιανικής πώλησης είναι πρόθυμη να αξιοποιήσει τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να δημιουργήσει μια συνολική αλυσίδα αξίας. Ήδη, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αναβαθμίζουν ψηφιακά τις βασικές λειτουργίες τους, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους με ψηφιακές λειτουργίες και εισάγουν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες.