Έρευνες - Μελέτες

Περισσότερα κονδύλια για την ψηφιακή ασφάλεια ζητά το 42% των στελεχών

safeinternet2

“Πονοκέφαλο” στα στελέχη των επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη της ψηφιακής ασφάλειας, προκαλεί η κλοπή εταιρικών δεδομένων και η μόλυνση με Malware. Οι επικεφαλής των τμημάτων ασφαλείας τοποθετούν τα δύο ζητήματα στην κορυφή της στρατηγικής τους για τη θωράκιση έναντι ψηφιακών επιθέσεων, καθώς τα αξιολογούν ως τους κορυφαίους κινδύνους, που απειλούν μια επιχείρηση.

Η κλοπή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων και οι επιθέσεις με Malware, κορυφαίες ψηφιακές ανησυχίες των εταιρειώνΈρευνα των Accenture and HfS Research (The State of Cybersecurity and Digital Trust 2016) αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των στελεχών (το 69%) έχει βιώσει τουλάχιστον μία επιτυχή απόπειρα κλοπής κρίσιμων εταιρικών δεδομένων ή καταστροφής τους από ανθρώπους μέσα από την επιχείρηση, τους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Η έρευνα αποκαλύπτει τους πιο αδύναμους κρίκους της αλυσίδας, που - σε επίπεδο κλάδων - είναι ο τομέας των Media και της Τεχνολογίας, με τα ποσοστά όσων απαντούν ότι έπεσαν θύματα επιτυχημένων επιθέσεων τον τελευταίο ένα χρόνο να ανέρχονται σε 77%.

Μάλιστα, τα στελέχη του τομέα της εταιρικής ψηφιακής ασφάλειας εκτιμούν ότι ο κίνδυνος της απώλειας εμπιστευτικών εταιρικών δεδομένων κάθε άλλο παρά πρόκειται να εκλείψει το επόμενο διάστημα. Στον αντίποδα, προβλέπουν ότι αυτά τα κρούσματα θα αυξηθούν κατά σχεδόν τα 2/3 τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

“Η έρευνά μας δίνει μια απογοητευτική εικόνα” αναφέρει η μελέτη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι για την ψηφιακή ασφάλεια εκτιμούν ότι οι απειλές όχι μόνο δεν θα απομακρυνθούν, αλλά θα ενταθούν, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να προστατεύουν επαρκώς τα εταιρικά δεδομένα.

Έλλειψη κονδυλίων
Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ οι εταιρείες επιθυμούν να επενδύσουν σε προηγμένες τεχνολογίες ψηφιακής προστασίας στον κυβερνοχώρο, ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την πρόσληψη ή την εκπαίδευση ειδικευμένων στελεχών. Η δε έλλειψη χρηματοδότησης για την πρόσληψη ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας έχει δημιουργήσει ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας, το οποίο εύκολα εκμεταλλεύονται οι κυβερνοεγκληματίες.

Συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι, η έλλειψη προϋπολογισμού για την πρόσληψη ταλέντων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και καλά εκπαιδευμένων υπαλλήλων, εμποδίζει την ικανότητα των εταιρειών να αμυνθούν κατάλληλα στις ψηφιακές επιθέσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα σε ποσοστό 42% δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερα κονδύλια, προκειμένου να υποστηρίξουν την ασφάλεια έναντι ψηφιακών απειλών. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς (54%) ανέφεραν ότι οι εργαζόμενοι είναι ανέτοιμοι να προλάβουν, να διαχειριστούν και να αντικρούσουν περίπλοκα περιστατικά ασφάλειας.

Να σημειωθεί ότι στην έρευνα των Accenture and HfS Research έλαβαν μέρος περισσότερα από 200 C-level στελέχη και επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής. Η έρευνα εξέτασε την τρέχουσα και τη μελλοντική κατάσταση της ψηφιακής ασφάλειας των επιχειρήσεων.