Έρευνες - Μελέτες

Ανοδικές οι προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών το 3ο τρίμηνο

communicationnew12

Θετική δραστηριότητα σε επίπεδο προσλήψεων αναμένεται στον κλάδο των Επικοινωνιών και Μεταφορών στην Ελλάδα για το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2016. Μάλιστα, ο τομέας συγκεντρώνει μία από τις δύο καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά της προοπτικές απασχόλησης, της τάξης του +13%, για το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στον τομέα προβλέπονται για το εξεταζόμενο διάστημα αυξημένες κατά 9% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2016 και 8 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Συγκρατημένα αισιόδοξες παραμένουν οι προθέσεις προσλήψεων συνολικά στην Ελλάδα για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2016Συνολικά, οι εργοδότες στην Ελλάδα διατηρούν συγκρατημένα αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2016, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να διαμορφώνονται στο +7%, παραμένοντας σχετικά σταθερές για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει παγκόσμια έρευνα της ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης το 3ο τρίμηνο του 2016, καταγράφοντας τις προθέσεις των εργοδοτών να αυξήσουν ή να μειώσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν στην επιχείρηση τους, κατά το προσεχές τρίμηνο. Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 20% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 5% των εργοδοτών δεν γνωρίζει, εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο. 

Κλάδοι σε άνοδο
Θετική δραστηριότητα προσλήψεων προβλέπεται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι ισχυρότερες προοπτικές, της τάξης του +13%, καταγράφονται από τους εργοδότες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, με δεύτερο τον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών. Αντίθετα, οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών αναμένουν την πιο αποδυναμωμένη από τις εννέα κλαδικές προβλέψεις, με απαισιόδοξες Προοπτικές της τάξης του -12%.

“Παρ’ όλο που οι εργοδότες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες προσλήψεων με συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο, κάτω από ένα αναθεωρημένο και πιο ευέλικτο πλαίσιο αναφορικά με τον ορισμό των επιπέδων απασχόλησης και αμοιβών και παροχών”, σχολιάζει η έρευνα.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ανά περιοχή
Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, κατά το 3ο τρίμηνο του 2016. Οι εργοδότες στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής αναμένουν την πιο ισχυρή αγορά εργασίας, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +7%, ενώ οι προοπτικές στη Βόρεια Ελλάδα ανέρχονται σε +5%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων είναι αυξημένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ παραμένουν στα ίδια επίπεδα στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής.

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής καταγράφουν μικρή πτώση 2 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Κινητικότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις
Η έρευνα αναλύει τις προοπτικές απασχόλησης και ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφουν οι εργοδότες των μεγάλου και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +18% και +16%, αντίστοιχα.

Οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων αναμένουν ήπια αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξης του +4%, ενώ στις πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση του αριθμού των ατόμων, με προοπτικές της τάξης του -2%.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές για τους εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις βελτιώνονται σημαντικά, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στις μικρές αναφέρουν αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 3 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες στις πολύ μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Διεθνής εικόνα
Η έρευνα της ManpowerGroup για το 3ο τρίμηνο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί σε 40 από τις 43 χώρες, που εξετάζει, το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, κάποιοι εργοδότες αναφέρουν, επίσης, ότι η συνολική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων πρόκειται να εξελιχθεί με πιο συντηρητικό ρυθμό συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο ή το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Χαμηλός παραμένει ο αριθμός των εργοδοτών με σημαντική αυτοπεποίθηση, ενώ κάποιες πτωτικές τάσεις που είχαν καταγραφεί νωρίτερα - κυρίως σε Βραζιλία και Κίνα - συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Τα σχέδια προσλήψεων για το 3ο τρίμηνο ενισχύονται σε 14 από τις 42 χώρες και επικράτειες σε σύγκριση με το διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, παραμένουν αμετάβλητα σε επτά, και αποδυναμώνονται σε είκοσι μία.

Η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών, ως προς τις προσλήψεις του 3ου τριμήνου, είναι ισχυρότερη σε Ινδία, Ιαπωνία, Ταιβάν, Γουατεμάλα, Ρουμανία και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι εργοδότες σε Βραζιλία, Ιταλία και Ελβετία καταγράφουν τα πιο αδύναμα σχέδια προσλήψεων. Στη Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική, αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων σε εννέα από τις 10 χώρες, κατά το 3ο τρίμηνο.

Στην περιφέρεια της ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) οι προοπτικές είναι γενικά θετικές, με τους εργοδότες σε 23 από τις 25 χώρες να προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, κατά το 3ο τρίμηνο και τους εργοδότες στις άλλες δύο χώρες να αναμένουν αμετάβλητη αγορά εργασίας.