Έρευνες - Μελέτες

Με σταθερά διψήφιο ποσοστό αυξάνονται οι δαπάνες για υποδομές Cloud

cloud1y1

Με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης συνεχίζει να διευρύνεται η παγκόσμια αγορά των υποδομών για Cloud, με τη ζήτηση για public cloud να είναι η εντονότερη. Οι συνολικές δαπάνες cloud IT υποδομών κινήθηκαν έντονα θετικά το 2015, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξανόμενες κατά 21,9% έναντι του 2014, αγγίζοντας τα $29 δις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της International Data Corporation - IDC, (Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker), μόνο κατά το 4ο τρίμηνο του 2015, τα έσοδα των παρόχων από cloud IT υποδομές (servers, συστήματα αποθήκευσης, Ethernet switch), αυξήθηκαν κατά 15,7% στα $8,2 δις.

Αυξημένες κατά 21,9% οι επενδύσεις σε υποδομές Cloud το 2015Ενδεικτικό της δυναμικής του τομέα είναι ότι οι δαπάνες για υποδομές ΙΤ, που δεν σχετίζονται με το Cloud μειώθηκαν, την ίδια περίοδο, κατά 2,7%, με το αρνητικό πρόσημο να επιβαρύνει και τους τρεις επιμέρους τομείς (servers, συστήματα αποθήκευσης και Ethernet switch).

Όπως παρατηρούν οι αναλυτές της IDC, το 4ο τρίμηνο του 2015, οι συνολικές δαπάνες cloud IT υποδομών αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών για IT υποδομές και συγκεκριμένα το 32,2%, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα η συμμετοχή τους αντιστοιχούσε στο 28,6%.

Από τα στοιχεία της IDC προκύπτει ότι οι δαπάνες για υποδομές private cloud ενισχύθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2015 κατά 17,5% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα $3,3 δις. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για τον τομέα του public cloud αναμένεται να κινηθούν στα επίπεδα των $20,5 δις, αυξημένες κατά 29,6% έναντι του 2014. 

Ανοδικά
Η έρευνα της IDC δείχνει ότι και οι τρεις υποκατηγορίες της αγοράς των υποδομών για Cloud (server, disk storage και ethernet switch) ενισχύθηκαν το εξεταζόμενο διάστημα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας του του storage για public cloud, που υποχώρησε κατά 4% το τελευταίο τρίμηνο του 2915.

Οι επιδόσεις του κλάδου των υποδομών Πληροφορικής για το Cloud ήταν θετικές σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα έσοδα των παρόχων που δραστηριοποιούνται στις υποδομές cloud IT να αναπτύσσονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ιαπωνία (50%), με την περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας) να έπεται (38,7%), τη Δυτική Ευρώπη να ακολουθεί (30,5%), ενώ ο Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται στην τέταρτη και πέμπτη θέση (23,5% και 6,6% αντίστοιχα. Εξαίρεση αποτέλεσε η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου η αγορά υποχώρησε κατά 9,3%. Στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, τα έσοδα των παρόχων από υποδομές ΙΤ για το Cloud ήταν υποτονικά, γεγονός το οποίο αποδίδεται από τους αναλυτές στις ειδικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή.

Top 5 παρόχων υποδομών Cloud IT σε έσοδα, παγκοσμίως, 2015 (έσοδα σε εκατ.$ ΗΠΑ)

Πηγή: IDC, Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Απρίλιος 2016