Έρευνες - Μελέτες

Με χαμηλές ταχύτητες συνεχίζει να “τρέχει” το Internet στην Ελλάδα

internetspeed12

Με χαμηλές ταχύτητες συνεχίζει να περιηγείται στο Διαδίκτυο η πλειοψηφία των Ελλήνων χρηστών του Internet. Η διείσδυση των συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Οι συνδέσεις VDSL αντιπροσώπευαν, στα τέλη του 2015, ποσοστό μόλις 5,4% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων στην ΕλλάδαΟι συνδέσεις VDSL, που εξασφαλίζουν υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αντιπροσώπευαν, στα τέλη του 2015, ποσοστό μόλις 5,4% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα. Η επίδοση αυτή είναι μεν καλύτερη σε σχέση με το ποσοστό 4,14%, που αντιπροσώπευαν οι συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στα μέσα του έτους ή ένα χρόνο νωρίτερα (3,23%). Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει η διείσδυση τους στο γενικό πληθυσμό (1,7%).

Σύνολο γραμμών VDSL και ποσοστό τους επί των ευρυζωνικών Γραμμών 

Τις χαμηλές ταχύτητες στο ελληνικό Διαδίκτυο επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα κατά το 4 τρίμηνο του 2015. Από την κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης στην Ελλάδα, στα τέλη του 2015, προκύπτει ότι η πλειονότητα των γραμμών (83%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10 Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (μέχρι 10 Mbps) (download) αντιστοιχεί ένα ποσοστό 17%, όπου περί του 1/7 των γραμμών αυτών αφορούν σε πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες (download) (2Mbps). Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω), συνιστούν ποσοστό άνω του 5,5% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, η μέση ονομαστική ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) πλησίασε τα 20 Mbps στα τέλη του 2015, ως αποτέλεσμα αφενός της μείωσης του αριθμού των γραμμών χαμηλών ταχυτήτων, αφετέρου της αύξησης των γραμμών VDSL.

Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης 

Σύγκλιση
Η έκθεση της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, το 2015, δείχνει συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα, η οποία, πάντως, βρίσκεται ακόμη σε τροχιά σύγκλισης με την Ε.Ε. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ, στο τέλος του 2015, οι ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 3.440.018 έναντι 3.156.071 στο τέλος του 2014, σημειώνοντας αύξηση 9%.  Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφθασε το 31,68% έναντι 28,7% το 2014.

Η Ελλάδα, στα μέσα του 2015, κατέλαβε την 11η θέση κατάταξης ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. συγκριτικά με τη 13η που βρισκόταν το 2014, όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (σύμφωνα με στοιχεία του Digital Economy and Society Index (DESI). 

Η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (ΑΠΤΒ) στο τέλος του 2015 έφτασε τις 2.040.721 γραμμές, εκ των οποίων οι 1.905.700 xDSL είναι ευρυζωνικές και οι υπόλοιπες αφορούν αποκλειστικά σε τηλεφωνία.

Η αύξηση, κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2015, ήταν 24.781 γραμμές, υψηλότερη σε σχέση με την αύξηση που είχε σημειωθεί κατά το 2ο εξάμηνο του 2015 (6.753 γραμμές). Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας ανήλθε σε 55,4%.

Οι γραμμές ADSL ανήλθαν σε 25.970 έναντι 22.483 το Δεκέμβριο 2014, ενώ των λοιπών τεχνολογιών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα με ποσοστό της τάξης του 0,3%.