Έρευνες - Μελέτες

Περισσότερες από τις μισές εξαγωγικές ΜμΕ της Ευρώπης πωλούν online

ecommercekey1

Τα ηλεκτρονικά κανάλια πώλησης υιοθετούν με αυξανόμενους ρυθμούς οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χρήση των online μέσων πώλησης τείνει να επικρατήσει μεταξύ των εξαγωγικών ΜμΕ της Ευρώπης, καθώς σήμερα, ήδη, μία στις δύο χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε όλες, μάλιστα, τις αγορές, με εξαίρεση τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, η χρήση των online πωλήσεων έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί σε σχέση με το 2014.

Σε όλες τις αγορές, με εξαίρεση τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, η χρήση των online πωλήσεων έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί σε σχέση με το 2014Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με μελέτη της UPS σε δείγμα άνω των 10.000 ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 2015 καταγράφεται μεγάλη αύξηση σε μία σειρά από ευρωπαϊκές αγορές. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώνεται στο Βέλγιο, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν online κανάλια, έχει αυξηθεί περισσότερο από οκτώ φορές σε 52%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που χρησιμοποιούν online κανάλια βρίσκεται στην Ολλανδία (74%), με τη Μεγάλη Βρετανία να ακολουθεί (70%) και την Πολωνία να έπεται (63%). Κατά μέσο όρο, το 53% των ΜμΕ πωλεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, με το 38% των εξαγωγικών ΜμΕ να θεωρεί ότι η online πώληση αποτελεί το πιο σημαντικό κανάλι.

Συνολικά, η “Ευρωπαϊκή Μελέτη Στοιχείων Εξαγωγών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 2015” δείχνει ότι οι μικρομεσαίες εταιρείες της Ευρώπης είναι αισιόδοξες για την πορεία των εξαγωγών τους, με το 90% να αναμένει ότι η εξαγωγική δραστηριότητα θα κινηθεί ανοδικά ή θα παραμείνει σταθερή.

Η Γερμανία θα παραμένει ο κυρίαρχος του κλάδου των ευρωπαϊκών ΜμΕ, με πάνω από 120.000 ΜμΕ με εξαγωγική δραστηριότητα, παρ’ όλο που η Γαλλία, η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία διαθέτουν, επίσης, υψηλά ποσοστά ΜμΕ με ανάλογη δραστηριότητα. Η δε μεγαλύτερη μη ευρωπαϊκή εξαγωγική αγορά μετά τις ΗΠΑ είναι η Ασία, με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή να ακολουθούν. Η Κίνα παραμένει ένας ελάσσων προορισμός εξαγωγών, με μόνο το 11 % των επιχειρήσεων να εξάγουν εκεί .

Παθητική στάση
Πάντως, οι περισσότερες ευρωπαϊκές ΜμΕ εισέρχονται “παθητικά” στον κλάδο των εξαγωγών, καθώς -όπως αναφέρουν οι ίδιες οι εταιρείες - η ζήτηση των πελατών τους ήταν η βασική κινητήρια δύναμη για να ξεκινήσουν τις εξαγωγές , ενώ σε όλες τις αγορές, πλην αυτήν της Ιταλίας, η ζήτηση των πελατών ήταν μεταξύ των τριών κυριότερων κινήτρων για εξαγωγές.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξαγωγική δραστηριότητα αναδεικνύεται σε σημαντική προτεραιότητα τόσο για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ, όσο και για τη συνολική ανάπτυξη της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο ότι το 49 % των ΜμΕ με εξαγωγική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση του κύκλου των εργασιών κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Η έρευνα
Η μελέτη της UPS πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 10.717 ιδιοκτητών και διευθυντών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)  σε επτά ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Γαλλία , Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Μεγάλη Βρετανία, με δραστηριότητα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της υψηλής  τεχνολογίας, της  βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου.