Έρευνες - Μελέτες

Στα $32,6 δις το 2015 οι δαπάνες για υποδομές Cloud

cloudnew

Δυναμική, η οποία υπερβαίνει το μέσο όρο ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής, εμφανίζει το οικοσύστημα του Cloud, με τις επενδύσεις σε υποδομές υπολογιστικού σύννεφου να παραμένουν σε ισχυρά θετικό έδαφος. Με αυτά τα δεδομένα, το 2015 οι σχετικές δαπάνες αναμένεται να “τρέξουν”, σε παγκόσμιο επίπεδο, με 24,1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, διαμορφούμενες σε $32,6 δις.

Αυξημένες κατά 24% οι επενδύσεις σε υποδομές cloud το 2015 - Στα $ 53,1 δις η παγκόσμια αγορά υποδομών υπολογιστικού σύννεφου το 2019Σύμφωνα με τα στοιχεία της International Data Corporation (IDC), το 2ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, οι συνολικές δαπάνες cloud IT υποδομών (server, disk storage και ethernet switch), θα  αντιπροσωπεύουν, έως τα τέλη του 2015, τουλάχιστον το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών για IT υποδομές,  ενώ ένα χρόνο νωρίτερα η συμμετοχή τους αντιστοιχούσε στο 27,9%.

Ενδεικτικό της δυναμικής του Cloud είναι ότι οι δαπάνες για υποδομές ΙΤ, που δεν σχετίζονται με το υπολογιστικό σύννεφο, αναμένεται να κινηθούν αρνητικά κατά την τρέχουσα χρήση κατά 1,6% σε σχέση με το 2014, διολισθαίνοντας στα $66,8 δις.

Από τα στοιχεία της IDC προκύπτει ότι οι δαπάνες για υποδομές private cloud αναμένεται να ενισχυθούν, φέτος, κατά 15,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα $12,1 δις. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για τον τομέα του public cloud αναμένεται να κινηθούν στα επίπεδα των $20,5 δις, αυξημένες κατά 29,6% έναντι του 2014.

Άνοδος έως το 2019
Η έρευνα της IDC προβλέπει ότι κομβικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών cloud θα αποτελέσει η αναμενόμενη διεύρυνση της αγοράς του Internet of Things, η οποία απαιτεί επίπεδα ευελιξίας, που μόνο οι cloud λύσεις μπορούν να παρέχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η αγορά των υποδομών για το Cloud θα παραμείνει ελκυστική τουλάχιστον έως το 2019 (που είναι η περίοδος αναφοράς της έρευνας).

Κατά μέσο , οι σχετικές υποδομές θα διευρύνονται με ετήσιο ρυθμό 15,1%, φθάνοντας σε αξία τα $53,1 δις το 2019, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ (46%) των συνολικών δαπανών για υποδομές ΙΤ. Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες για παραδοσιακές υποδομές ΙΤ αναμένεται να μειωθούν κατά 1,7% ετησίως κατά μέσο όρο.

Διεθνής εικόνα
Οι αναλυτές της IDC εκτιμούν ότι και οι τρεις υποκατηγορίες της αγοράς των υποδομών για Cloud (server, disk storage και ethernet switch) θα ενισχυθούν το 2015 σε ετήσια βάση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, κατά μέσο όρο κατά 20%, με τον κλάδο των servers να απολαμβάνει τη μεγαλύτερη άνοδο και στις δυο περιπτώσεις - ιδιωτικό και Δημόσιο - ενισχυόμενος κατά 25,5%.

Οι επιδόσεις του κλάδου των υποδομών Πληροφορικής για το Cloud εκτιμάται ότι θα είναι θετικές σε παγκόσμιο επίπεδο, με μοναδική εξαίρεση την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, τα έσοδα των παρόχων από τις υποδομές ΙΤ για το Cloud αναμένεται να είναι άτονα, γεγονός το οποίο αποδίδεται από τους αναλυτές στις ειδικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή.