Έρευνες - Μελέτες

Η επάρκεια ενέργειας και η διαθεσιμότητα, οι δυο μελλοντικές προκλήσεις για τα Data Centers στην Ελλάδα

greece-l

Την επάρκεια ενέργειας και τη διαθεσιμότητα αναδεικνύουν τα στελέχη και οι διευθυντές Πληροφορικής των ελληνικών επιχειρήσεων, ως τις βασικές μελλοντικές προκλήσεις για τη λειτουργία των Data Centers στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη ανησυχία των IT managers είναι η "διαθεσιμότητα", με το 37% να θεωρεί ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και το 70% να την τοποθετεί σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Όπως εξηγούν τα στελέχη του ΙΤ, καθώς ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, η απόλυτη διαθεσιμότητα αποτελεί βασικό στόχο.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Schneider Electric, σε συνεργασία με το portal Biztech.gr, σχετικά με τα Data Centers στην Ελλάδα, η επάρκεια ενέργειας καταγράφεται, από το 30%, ως το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα για το μέλλον, ενώ δύο στους τρεις το τοποθετούν στην πρώτη τριάδα.Άλλωστε, εκτός από μελλοντική πρόκληση η επάρκεια ενέργειας είναι υπαρκτό πρόβλημα, ήδη, για τα Data Centers στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα στην επάρκεια χώρου, στην παροχή ενέργειας και ψύξης (διακοπές, αστάθεια δικτύου, επάρκεια ψύξης) καταγράφονται ως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός Data Center στη χώρα μας.

Ειδικά, οι διακοπές στην τροφοδοσία αποτελούν μείζον πρόβλημα, αφού κοστίζουν εξαιρετικά ακριβά στην επιχείρηση, με περίπου 1 στους 4 ερωτηθέντες να τοποθετεί το αντίστοιχο κόστος στα €50.000 με €100.000 ανά ώρα για τους περισσότερους κλάδους. Μάλιστα, το ίδιο ποσοστό περίπου (21% με 22%) τοποθετεί το κόστος στις €200.000 με €500.000 ανά ώρα για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και τον τραπεζικό τομέα.

Ενεργειακή επάρκεια
Η έρευνα αναδεικνύει, ως κομβικό θέμα, το στοιχείο της ενεργειακής διαχείρισης (kWh/m2). Για το 57% των ερωτηθέντων ο τρόπος, με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση της ενέργειας, θα βελτιωθεί στο μέλλον, ενώ το 51% των CIOs δηλώνει ότι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα αποτελούν ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, 2 στους 3 ερωτηθέντες τοποθετούν την ηλιακή ενέργεια σε απολύτως πρώτη προτεραιότητα, με την αιολική να ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή (42%).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 9 στους 10 CIOs (88%) θεωρούν ότι οι λύσεις green computing θα είναι η νόρμα για το Data Center του μέλλοντος, ενώ 6 στους 10 (59%) ότι η διαχείριση ενέργειας θα αποτελεί βασικό στοιχείο μίας υποδομής DCIM.

Απαιτήσεις και απόδοση
Η έρευνα, καταγράφοντας τις απόψεις των στελεχών ΙΤ σε σχέση με τις ενεργειακές απαιτήσεις των Data Centers, τώρα και στο μέλλον, επισημαίνει ότι ένας στους δύο οι Έλληνες IT managers (46%) απαντά ότι, σήμερα, η κατανάλωση ενός κέντρου κυμαίνεται μεταξύ 5-10 kW/rack, το 18% μεταξύ 1-5 kW/rack, το 15% μεταξύ 10-20 kW/rack, ενώ ελάχιστοι είναι όσοι καταγράφουν κατανάλωση πάνω από τα 20 kW/rack.
Σε σχέση με τις μελλοντικές προοπτικές, οι Έλληνες CIOs πιστεύουν ότι η ενεργειακή απόδοση των μελλοντικών racks θα είναι χαμηλότερη, αλλά δεν αποκλείουν την πιθανότητα η συνολική ισχύς ενός κέντρου να είναι μεγαλύτερη, καθώς θα υπάρχει ανάγκη για περισσότερα racks ανά Data Center.

Ταυτότητα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω online ερωτηματολογίου κατά το διάστημα 23-30 Ιουλίου 2014. Από πλευράς αντιπροσώπευσης, συμμετείχαν δημόσιοι Οργανισμοί και επιχειρήσεις (9%), καθώς και εταιρείες από κλάδους της οικονομίας, όπως μεταξύ άλλων, ο Βιομηχανικός (12%), η Υγεία (7%), η Ναυτιλία (11%), η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες (12%), ο Χρηματοοικονομικός (17%). Από πλευράς μεγέθους, η πλειονότητα των επιχειρήσεων κατατάσσεται στις "πολύ μεγάλες", καθώς διαθέτουν περισσότερους από 250 υπαλλήλους.

Νατάσα Φραγκούλη