Έρευνες - Μελέτες

Οι πολίτες είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

ktp_fin_pdf_002_293

Σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες περιλαμβάνει η έρευνα του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. που διεξήχθη το 4ο τρίμηνο του 2013 αφορώντας τη μέτρηση των δεικτών i2010 και διεξήχθη με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.  

Συμπερασματικά, από την έρευνα διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ο προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής παραμένει η πιο δημοφιλής συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ χάρη στην τεχνολογία 3G και τα “έξυπνα κινητά” αυξάνεται σημαντικά και η πρόσβαση μέσω mobile συσκευών.

Ολοένα αυξάνεται το ποσοστό των ατόμων που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση μέσω Διαδικτύου, με δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων τα είδη ένδυσης και υπόδησης και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι Έλληνες, ακολουθώντας την τάση και των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, προτιμούν τις ηλεκτρονικές αγορές από εγχώριους πωλητές και παρακινούνται κυρίως από τις δυνητικά χαμηλότερες τιμές. Πραγματοποιούν 1-5 αγορές ανά τρίμηνο και δαπανούν έως και 500€ συνολικά.

Η έρευνα εστιάζει και σε επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, μετανάστες, άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και ανέργους με σκοπό να αναδείξει τον τρόπο που αξιοποιούν το διαδίκτυο και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους σε διαθεσιμότητα αντίστοιχων υπηρεσιών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται σε διαδραστική εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο: http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/, όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα ανά φύλο, ηλικία, περιφέρεια και ανά ειδική πληθυσμιακή ομάδα.

Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε τα  infographs σε υψηλή ανάλυση από το σύνδεσμο: http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/ktp_fin_pdf_002.pdf

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014