Έρευνες - Μελέτες

Μόνο μία στις δύο εταιρείες στην Ελλάδα δίνει ίσες ευκαιρίες για θέσεις ανωτέρων στελεχών στις γυναίκες

womentechnology

“Γένους αρσενικού” παραμένει η κορυφή της διοικητικής “πυραμίδας” των ελληνικών εταιρειών, καθώς το 20% των επιχειρήσεων, που αναζητούν Ανώτερα - Ανώτατα στελέχη, θέτουν ως προϋπόθεση (φανερά ή συγκαλυμμένα) αυτά να είναι άνδρες. Στο μεταξύ, περίπου το 30% των επιχειρήσεων - επί ισάξιων υποψηφίων - θα προτιμήσει τελικά Άνδρα. Άρα, μόνο μία στις δύο εταιρείες ουσιαστικά δίνει ίσες ευκαιρίες για θέσεις ανωτέρων στελεχών στις γυναίκες (ICAP Executive Search & Selection). Τα παραπάνω στοιχεία παρέθεσε ο CEO της ICAP Group, στην εκδήλωση “High Heels on High Hills”, που διοργάνωσε η ICAP Group, διαπιστώνοντας, ωστόσο, αύξηση του ποσοστού των γυναικών στη διοίκηση των ελληνικών επιχειρήσεων από 19% το 2012 σε 21% το 2013. 

Αναλυτικά, σήμερα περισσότερες από μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από γυναίκες (4.635 σε σύνολο 22.500 εταιρειών). Επιπλέον, το 10,3% των ενεργών μελών της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ - φορέας του Επαγγελματικού Μάνατζμεντ) είναι γυναίκες. Από τα στοιχεία της ICAP προκύπτει, εξάλλου, ότι οι εταιρείες με γυναίκα επικεφαλής στην Ελλάδα έχουν καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας, καθώς, από το σύνολο των ΑΕ και ΕΠΕ (22.500 επιχειρήσεις - 2012), το 21% διοικούνται από Γυναίκες, που πέτυχαν περιθώριο κέρδους EBITDA 11%, έναντι 7% του συνόλου. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες (2012) το 11% διοικούνται από γυναίκες, οι οποίες πέτυχαν περιθώριο EBITDA 19% έναντι 11% του συνόλου.

Διεθνώς, οι εταιρείες του Fortune 500, που είχαν τουλάχιστον τρεις γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση, πέτυχαν αύξηση του Δείκτη Απόδοσης Κεφαλαίου πάνω από 62%, άνοδο πωλήσεων πάνω από 42% και μέση αύξηση Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων πάνω από 53%. 

Κυρίως μικρομεσαίες
Στην Ελλάδα οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες είναι - κατά κύριο λόγο - μικρομεσαίες: από το σύνολο των εταιρειών με κύκλο εργασιών <€2 εκατ. το 23% διοικείται από γυναίκες, ενώ από εκείνες, που απασχολούν 50 - 249 εργαζομένους, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 15%. Αντίθετα, μόνον το 8% των μεγάλων εταιρειών (με κύκλο Εργασιών >€50 εκατ.) διοικείται από γυναίκες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης των γυναικών (30%) παρατηρείται στις ΕΠΕ, στις ομόρρυθμες (28%) και στις Μονοπρόσωπες ΕΠΕ (22%). Εξάλλου, το 81% των γυναικών, που διοικούν εταιρείες, έχουν κάποια μετοχική σχέση με την επιχείρηση (στοιχεία Έρευνας 12/2013). 

Το προφίλ
Η μέση γυναίκα επιχειρηματίας/ανώτατο στέλεχος στην Ελλάδα έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (81% Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό), βρίσκεται στην ηλικία μεταξύ 40 - 59 ετών, έχει οικογένεια (σύζυγο και παιδιά) και εργάζεται σκληρά, καθώς το 53% αυτών απασχολείται - κατά μέσο όρο - άνω των 51 ωρών/εβδομάδα (>10 ώρες σε ημερήσια βάση).

Η καριέρα βρίσκεται “πολύ” ή “πάρα πολύ” υψηλά στις προτεραιότητες τους (σε ποσοστό 87% του δείγματος), την ίδια στιγμή που το 88% των γυναικών δηλώνουν “πολύ” ή “πάρα πολύ” ικανοποιημένες από την έως τώρα επαγγελματική τους εξέλιξη.

Κυριότερο κίνητρο για ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα/καριέρα, σε ανώτατο επίπεδο, είναι η προσωπική ικανοποίηση και ανάπτυξη (90% του δείγματος το αξιολόγησε ως “πολύ” ή “πάρα πολύ” σημαντικό κίνητρο).

Πάντως, οι γυναίκες φαίνεται να πλήττονται περισσότερο από την κρίση, καθώς οι άνεργες υπερδιπλασιάστηκαν την τελευταία 4ετία, με το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (32%) να είναι σημαντικά υψηλότερο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο των ανδρών (24%) (στοιχεία 4ου τριμήνου 2013). 

Διεθνείς προσωπικότητες
Διεθνώς το 2014, μόνο το 4,6% των θέσεων Διευθυνόντων Συμβούλων, σε εταιρείες του Fortune 500, ανήκουν σε γυναίκες. Κυριότερες εκπρόσωποι είναι: η Mary Barra της General Motors, η Meg Whitman της Hewlett Packard, η Virginia Rometty της IBM, η Indra K. Nooyi της PepsiCo, η Marillyn Hewson της Lockheed Martin, η Ellen J. Kullman της DuPont, η Irene B. Rosenfeld της Mondelez International και η Phebe Novakovic της General Dynamics.  

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014