Έρευνες - Μελέτες

Η πληροφορική “γεννά” θέσεις εργασίας - Από τους τομείς με τα μεγαλύτερα ποσοστά προσλήψεων στην Ελλάδα

peoplewalk293

Θέσεις εργασίας συνεχίζει να παράγει, εν μέσω κρίσης, ο τομέας της Πληροφορικής στην Ελλάδα, καθώς το 2013 τα αντίστοιχα τμήματα των εγχώριων εταιρειών περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων με τα μεγαλύτερα ποσοστά προσλήψεων. Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα ποσοστά προσλήψεων για το 2013, στην ελληνική αγορά εργασίας, σημειώθηκαν στα τμήματα: Πωλήσεων (39%), Λογιστικής/Οικονομικών (27%), Πληροφορικής/Τεχνολογίας (24%) και Production/Operation (22%). Μάλιστα, πέρυσι, οι προσλήψεις υπερέβησαν τις απολύσεις σε όλα τα τμήματα απασχόλησης, με ιδιαίτερη, όμως, έμφαση στα ακόλουθα: Πληροφορική/Τεχνολογία, Πωλήσεις και Λογιστική/Οικονομικά.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ετήσιας έρευνας “HR & Workplace Trends Survey” της Randstad, που πραγματοποιήθηκε από το Δεκέμβριο του 2013 έως το Μάρτιο του 2014, σε 382 υψηλόβαθμα στελέχη και στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού απ’ όλη την Ελλάδα.  

Τη δυναμική του κλάδου έρχεται να υπογραμμίσει περαιτέρω το γεγονός ότι περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που επιλέγει την πρόσληψη μόνιμου και όχι προσωρινού προσωπικού. Σύμφωνα με την έρευνα, σχετικά με τις προσλήψεις, που πραγματοποιήθηκαν το 2013, το μόνιμο προσωπικό προσλήφθηκε σε οικονομικά τμήματα (39%), καθώς και  σε τμήματα πωλήσεων (52%), παραγωγής (22%) και IT/τεχνολογίας (32%). Συνολικά, πάντως, η έρευνα αποτυπώνει την τάση των ελληνικών επιχειρήσεων να στρέφονται στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (73%), έναντι προσωρινών εργαζομένων (52%). Το προσωρινό προσωπικό απασχολήθηκε, κυρίως, σε θέσεις οικονομικές (33%) και marketing (24%).  

Προκλήσεις
Όσον αφορά τις προκλήσεις στην παραγωγικότητα για το 2014, το 57% των ερωτηθέντων, στο πλαίσιο της έρευνας, πιστεύει ότι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων αποτελεί την κύρια πρόκληση.

Πάντως, οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να αποτυγχάνουν στην προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων, καθώς - κατά κύριο λόγο - οι μισθοί, που προσφέρουν, δεν είναι ανταγωνιστικοί (39%), ενώ διαπιστώνεται και η έλλειψη ευελιξίας στην εργασία (22%). Σε σύγκριση με το 2012, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται να συνδέουν τους μη ανταγωνιστικούς μισθούς και την έλλειψη ευελιξίας στην εργασία με την αδυναμία τους να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα.

Όσον αφορά τους μισθούς, το 67% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι μισθοί στην εταιρεία τους έχουν παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, σε σύγκριση με τους μισθούς που προσφέρει ο ανταγωνισμός τους, πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι περίπου αντίστοιχοι. 

Αισιοδοξία
Η εικόνα, που βγαίνει από την έρευνα, σε γενικές γραμμές είναι αισιόδοξη, καθώς το 46% των ερωτηθέντων προβλέπουν ανάπτυξη για τις εταιρείες τους μέσα στο 2014, το 36% αναμένει σταθερότητα, ενώ ελάχιστοι οργανισμοί δήλωσαν ότι αναμένουν ύφεση κατά το προσεχές έτος. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τα συμπεράσματα αντίστοιχων ερευνών τα τελευταία τρία χρόνια, φαίνεται ότι η αισιοδοξία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των προβλέψεων για την ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον.  

Social media
Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με τον τρόπο προσλήψεων, που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Οι προσωπικές επαφές ή οι συστάσεις βοήθησαν το 27% των συμμετεχόντων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων να βρουν την τρέχουσα θέση τους. Το 16% έφθασαν στη σημερινή θέση τους μέσα από εσωτερικές προαγωγές και οι εταιρείες στελέχωσης χρησιμοποιήθηκαν από το 12% των ερωτηθέντων (έναντι του 7% το 2012). Σχεδόν κανείς από τους συμμετέχοντες δεν βρήκε την τρέχουσα θέση του μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας του, μέσω ημέρας καριέρας ή μέσω επαγγελματικής δικτύωσης.

Για να διατηρήσουν και να επεκτείνουν το δίκτυο τους, οι περισσότεροι ερωτηθέντες προτιμούν τα μέσα επαγγελματικής δικτύωσης, που ακολουθούνται από ημερίδες και συνέδρια (σχήμα 3.4). Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από το 46% των συμμετεχόντων. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες είναι μέλη του LinkedIn (81%), του Facebook (60%) και του Twitter (25%).

Για να συμβαδίσουν με τις τρέχουσες τάσεις του κλάδου τους, οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιούν κυρίως την κοινωνική δικτύωση (61%), τις επαγγελματικές ενώσεις (60%) και διαδικτυακές πηγές, όπως blogs, eNewsletters, κ.λπ. (60%).

Επίσης, πάνω από το ήμισυ του συνόλου των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακούς πόρους, όπως περιοδικά του κλάδου, εφημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Μέσα επαγγελματικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn, χρησιμοποιούνται από το 54%. Μόνο το 27% χρησιμοποιεί ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, προκειμένου να συμβαδίσει με τις τάσεις των επιχειρήσεων.  


Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014