Έρευνες - Μελέτες

Οι επιχειρήσεις, που αξιοποιούν το Cloud, “βλέπουν” καλύτερες οικονομικές προοπτικές για το επόμενο έτος

cloud-computingnew

Πιο ευοίωνο βλέπουν το επιχειρηματικό τους μέλλον, προσβλέποντας σε βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, οι μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες, που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Cloud Computing. Σύμφωνα με νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Microsoft, οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν σύγχρονες, cloud-based λύσεις, έχουν κρατήσει μια πιο αισιόδοξη στάση για τις επιχειρηματικές προοπτικές της εταιρείας από ό,τι οι ομόλογοι τους, που δεν έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες cloud-based υπηρεσίες. Αυτοί οι εργαζόμενοι δηλώνουν σε σημαντικό ποσοστό, περισσότεροι από τρεις στους δέκα (36%) πιο σίγουροι για τις πιθανότητες να περιμένουν βελτίωση στις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Επίσης, δηλώνουν το ίδιο αισιόδοξοι (32%) ως προς τις αναπτυξιακές προοπτικές της επιχείρησης, αναφορικά με τη δυναμική λανσαρίσματος νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως και στις πιθανότητες (39%) η εταιρεία να προχωρήσει σε νέες αγορές ή τομείς της αγοράς.

Εξάλλου, από την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε πανευρωπαϊκά από την Ipsos MORI μεταξύ 5.770 υπαλλήλων μικρών και μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (ΜμΕ), μέχρι 250 εργαζομένων, μεταξύ αυτών στην Ελλάδα, προκύπτει ότι τρεις στους πέντε (62%) βλέπουν το σύγχρονο ΙΤ ως κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία της επιχείρησής τους, ενώ σχεδόν οι μισοί (45%) πιστεύουν ότι επιχείρηση τους θα ήταν πιο ανταγωνιστική, εάν αυτό αξιοποιηθεί. Περαιτέρω, οι εταιρείες, που χρησιμοποιούν σύγχρονο ΙΤ, είναι πιο πιθανό να αναμένουν αύξηση των καθαρών κερδών τους για το επόμενο έτος. Μεγαλύτερες και οι πιθανότητες για το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ώθηση στα κέρδη
Η συγκεκριμένη άποψη των εργαζομένων υποστηρίζει τα πορίσματα παλαιότερης μελέτης της Boston Consulting Group, η οποία διαπίστωσε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην απόδοση μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων, που αγκαλιάζουν τις νέες τεχνολογίες και εκείνων που δεν το κάνουν.

Η έρευνα έδειξε ότι οι τεχνολογικά καταρτισμένες μικρές επιχειρήσεις αύξησαν τα ετήσια έσοδα τους κατά 15% πιο γρήγορα και δημιούργησαν θέσεις εργασίας σχεδόν δύο φορές ταχύτερα σε σύγκριση με εκείνες με χαμηλότερα επίπεδα υιοθέτησης της τεχνολογίας.

Στο μεταξύ, όλο και μεγαλύτερη διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αποκτά το mobility, καθώς η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της on-the-go δυνατότητας εργασίας, με τα δύο τρίτα (66%) των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι η κινητή τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων συσκευών και υπηρεσιών, γίνεται όλο και πιο σημαντική. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω από το εύρημα ότι πάνω από τα τρία τέταρτα αυτών (77%) λένε ότι χρειάζονται καλύτερα μέσα για να συνεργάζονται με συναδέλφους σε διαφορετικές τοποθεσίες, και σχεδόν το ίδιο ποσοστό (74%) αναφέρει ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε πρόσβαση στα έγγραφα τους.

Η έρευνα
Η Ipsos MORI πήρε συνεντεύξεις από 501 άτομα που εργάζονται για τις ΜμΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), στην Ελλάδα. Τέτοιες ΜμΕ είναι όσες απασχολούν 250 άτομα ή και λιγότερα. Η κάθε συνέντευξη πραγματοποιήθηκε online, μεταξύ της 5ης και 13ης Μαρτίου 2014. 

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014