Έρευνες - Μελέτες

Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους θεωρεί τα e-skills προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας

peopletalk293

Χάσμα μεταξύ της αποκτηθείσας εκπαίδευσης και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας διαπιστώνει η ΕΕ, καθώς περίπου το ¼ των πολιτών θεωρεί ότι η κατάρτισή τους δεν τους παρείχε τις απαιτούμενες δεξιότητες, ώστε να βρουν μια θέση εργασίας. Την ίδια στιγμή περίπου ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους διακρίνει ως πολύ σημαντική για την εύρεση θέσης εργασίας την ύπαρξη των - λεγόμενων - e-skills.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον “ευρωπαϊκό χώρο δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων”, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) πιστεύουν ότι τα επαγγελματικά τους προσόντα θα αναγνωρίζονταν σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον ένα ποσοστό 6% δηλώνει ότι προσπάθησε να εργαστεί ή να σπουδάσει σε άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν τα κατάφερε, είτε επειδή δεν αναγνωρίζονταν τα εν λόγω προσόντα του από τους δυνητικούς εργοδότες ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε επειδή οι ερωτηθέντες δεν είχαν επαρκείς πληροφορίες για την αναγνώριση των προσόντων τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η Ελλάδα (41%) και η Εσθονία (34%) συγκεντρώνουν τις περισσότερες θετικές απαντήσεις στην ερώτηση κατά πόσο οι ειδικές δεξιότητες είναι σημαντικές για την εύρεση μιας θέσης εργασίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Έλληνες έχουν αντιληφθεί τον ρόλο ειδικών δεξιοτήτων, όπως είναι τα e-skills. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά επί του συγκεκριμένου θέματος συγκεντρώνει η Ουγγαρία (17%), η Φινλανδία (17%), η Πολωνία (18%) και η Ρουμανία (19%).

Απαιτούμενες δεξιότητες
Από τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου προκύπτει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ (95%) θεωρεί ότι οι δεξιότητες μπορούν να αποκτώνται εκτός της επίσημης εκπαίδευσης, ιδίως οι δεξιότητες ξένων γλωσσών και δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες θέσεις εργασίας.

Μόνο το 9% δηλώνει ότι γνωρίζει σε ποιο επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων αντιστοιχούν τα προσόντα του, και μόνο το 21% έχει ακουστά το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων.

Συνολικά, το 44% των πολιτών της ΕΕ αναφέρουν ότι έχουν αναζητήσει κάποιου είδους πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Μόλις λίγοι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) δηλώνουν ότι βρήκαν τουλάχιστον εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζονταν.

Οι σημαντικότερες πτυχές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σύμφωνα με τους πολίτες της ΕΕ, αφορούν ιδίως την ικανότητα των εκπαιδευτικών να κινήσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών και να τους κάνουν να δραστηριοποιηθούν. Το σημείο αυτό φαίνεται ότι απαιτεί τις περισσότερες βελτιώσεις (51%). Άλλοι τομείς που επιδέχονται βελτίωση είναι τα μαθησιακά περιβάλλοντα, ώστε να τονώσουν τη δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον (41%), και η πρακτική επαγγελματική πείρα σε εταιρεία ή οργάνωση (37%).

Γενικά, η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι περιορισμένη όσον αφορά το φάσμα των μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Το μέσο που αναφέρεται συχνότερα είναι το βιογραφικό σημείωμα (CV) Europass (15%).

Δημόσια διαβούλευση
Οι διαπιστώσεις της έρευνας επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα διαδικτυακής διαβούλευσης της Επιτροπής, με τίτλο “Για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων”, η οποία απευθύνεται σε ειδικούς του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η διαβούλευση διαπίστωσε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την ανάληψη δράσης με σκοπό την απλούστευση των ευρωπαϊκών εργαλείων για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να γίνουν πιο συνεκτικά και ευκολότερα στη χρήση τους, και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των μαθητών, των φοιτητών, των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Οι ερωτηθέντες ζητούν, επίσης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση να εστιάζονται περισσότερο στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί παρά στον αριθμό των ωρών διδασκαλίας.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση που πραγματοποίησε η Επιτροπή και η οποία κάλυψε το διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2013 έως 15 Απριλίου 2014 έλαβε παρατηρήσεις από ειδικούς του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης από 36 χώρες (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συν τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Τουρκία, τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο και την Αυστραλία).


Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014