Έρευνες - Μελέτες

Στην 3η θέση της Ε.Ε. η Ελλάδα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ - Ρευστότητα €20,8 δις μέσω της νέας προγραμματικής περιόδου

peoplewalk_s

Επιδόσεις, οι οποίες της επιφυλάσσουν την 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις απορροφήσεις από το ΕΣΠΑ, εμφανίζει η Ελλάδα, αναρριχώμενη από την 18η, που βρισκόταν τον Ιούνιο του 2012. Συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - που είναι και το μεγαλύτερο από τα επιμέρους ταμεία - η Ελλάδα είναι στην 1η θέση, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ποσοστό απορρόφησης 81,68%. Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ποσοστό απορρόφησης είναι στο 70,64%, έναντι μέσου όρου 68,71%, ενώ στο Ταμείο Συνοχής, η ελληνική επίδοση είναι η τρίτη καλύτερη της Ε.Ε., με ποσοστό 81,88%. 

Συνολικά, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, βρίσκεται σε μια από τις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των "28",  καθώς έχει απορροφήσει το 79,32% των πόρων του ΕΣΠΑ, δηλαδή 14 μονάδες περισσότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία, ο υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε πως, πλέον, εκπληρώνεται η διεθνής υποχρέωση της χώρας, η οποία για το 2013 υπερκάλυψε τους μνημονιακούς στόχους, με ποσοστό απορρόφησης 118%. Όσον αφορά δε τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, ύψους €20,8 δις, ο κ. Χατζηδάκης εκτίμησε ότι, με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και μέχρι τις 28 Απριλίου, όλα τα  Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα θα έχουν σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφερόμενος στη δομή του νέου ΕΣΠΑ υπογράμμισε ότι θα υπάρχουν τέσσερα Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 13 Περιφερειακά, καθώς η κάθε Περιφέρεια, θα διαθέτει, πλέον, το δικό της πρόγραμμα με αυξημένους πόρους, που ανέρχονται, συνολικά, στο 35% του συνολικού προϋπολογισμού. 

Επιμέρους προγράμματα
Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Συνοχή, οι δράσεις που αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας και η υλοποίησή τους θα είναι εμπροσθοβαρής, με έμφαση στο διάστημα 2014 - 2016. Ο προϋπολογισμός αυτού του Ταμείου είναι περίπου €2,4 δις και το μερίδιο του είναι αυξημένο στο νέο ΕΣΠΑ, σε σχέση με το σημερινό, καθώς θα ανέρχεται σε ποσοστό 31% έναντι του σημερινού 25%, επί του συνόλου των δράσεων του ΕΤΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έτερο σημαντικό εργαλείο αποτελεί το Πρόγραμμα "Επανεκκίνηση" του νέου ΕΣΠΑ, που αφορά την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και θα είναι το μεγαλύτερο από όλα τα προγράμματα.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, σε αντίθεση με το παρελθόν, εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι πόροι, δηλαδή το 25% του συνολικού προϋπολογισμού με κονδύλια ύψους €4,2 δις. Το πρόγραμμα στοχεύει πρωτίστως σε εννέα τομείς της αγοράς, όπου οι διαθέσιμες μελέτες συγκλίνουν πως αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη χώρα, μεταξύ των οποίων ο τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Επίσης, υπάρχουν τα Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη Μεταρρύθμιση στο Δημόσιο, που θα λάβει περίπου €430 εκατ. και το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τις Μεταφορές με €4 δις. 

Θεσμικές αλλαγές
Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε χθες και μια σειρά αλλαγών με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα, προωθούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής αλλαγές:

Η ΜΟΔ θα αποκτήσει ένα νέο βραχίονα, που θα παρέχει υποστήριξη σε φορείς μικρού μεγέθους, προκειμένου να διεκδικήσουν Κοινοτική χρηματοδότηση για έργα τοπικής εμβέλειας.

Μία από τις νέες αρμοδιότητες της ΜΟΔ θα είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας ή άλλης μορφής διοικητικών δομών, που θα υλοποιήσουν δράσεις αυξημένης σημασίας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, όπως είναι για παράδειγμα η προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στις επιχειρήσεις, η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Προσδιορίζονται νομοθετικά οι αρμοδιότητες σε πολιτικό επίπεδο (Περιφερειάρχες, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων) και διακρίνονται επακριβώς σε σχέση με το ρόλο των Διαχειριστικών Αρχών.

Απλοποιούνται οι διοικητικές πράξεις, που απαιτούνται για τη λειτουργία και στελέχωση των δομών του νέου ΕΣΠΑ, με τη νομοθετική κατοχύρωση της διατήρησης τους εκτός των οργανωτικών δομών των υπουργείων και Περιφερειών.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014