Έρευνες - Μελέτες

KPMG: Μηδενικές αυξήσεις το 2014 προβλέπει μία στις δυο εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας στην Ελλάδα

peoplewalk_sΣε μηδενικές αυξήσεις για το 2014 προσανατολίζεται μία στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογίας, ελέω οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, η μείωση του τζίρου και η επιτακτική ανάγκη για περιορισμό του κόστους αναγκάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου και σε μείωση θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα “Αποδοχών και Παροχών για τον Κλάδο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα για το 2013” της KPMG, το 50% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014.Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το 72% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε το 2012 ή το 2013 σε μείωση θέσεων εργασίας κυρίως, λόγω της πτώσης του κύκλου εργασιών και των περικοπών κόστους.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2012, καταργήθηκαν 412 θέσεις εργασίας, ενώ μέσα στο 2013 άλλες 48, οι οποίες αφορούσαν κυρίως εργαζομένους που δεν κατέχουν διοικητικές θέσεις.

Σε ό,τι αφορά στις αμοιβές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 72% των εταιρειών έδωσε μηδενικές αυξήσεις το 2013 σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 22% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων.
Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων) ανήλθε σε 0.5%, ενώ η διάμεσος σε 0.0%.

Το δε ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 167 θέσεις εργασίας του κλάδου, η οποία για το 2013 βασίζεται σε δείγμα 21 εταιρειών και 7.134 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.


1. Μεσαίο στέλεχος με πανεπιστημιακές σπουδές, 8-12 χρόνια σχετική προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου, πολύ καλή γνώση αγγλικών και με 4-10 υφισταμένους.
2. Μεσαίο στέλεχος με πανεπιστημιακές σπουδές, 8-10 χρόνια σχετική προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
*  Median (Διάμεσος): 50% του δείγματος που κατέχουν την ίδια θέση πληρώνονται λιγότερο από αυτό το μισθό και 50% πληρώνονται περισσότερο από αυτόν τον μισθό.

Πίνακας 1. Συνολικές Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Μεσαίων Στελεχών (Managers) για το 2013 - αφορά το σύνολο των εταιρειών και περιλαμβάνει τις σταθερές αποδοχές ή και μεταβλητό πριμ, Πηγή: KPMG, 2014


Κλάδος καταναλωτικών προϊόντων
Ανάλογη εικόνα εμφανίζουν και άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, τους οποίους καλύπτει η μελέτη της KPMG. Στον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων, για παράδειγμα, το 22% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2014, το 53% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (25%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 1,8%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 33 εταιρειών από το συγκεκριμένο κλάδο και 4.496 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά, το 63% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 37% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων) ανήλθε σε 0,5%.

Καμία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών το 2013, ενώ τρεις προβλέπουν να προχωρήσουν σε μειώσεις το 2014.

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 12% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.

Φαρμακευτικός και Αγροχημικός κλάδος
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 32 εταιρειών στο συγκεκριμένο κλάδο και 3 327 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά, για το 2014 το 29% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 32% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (39%) το ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0%.

Το 53% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις το 2013 σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 47% έδωσε μηδενικές αυξήσεις όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 1%.

Μόνο μία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων για το 2013, ενώ άλλη μία προβλέπει να προχωρήσει σε μειώσεις το 2014.

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 16% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011.Ασφαλιστικός κλάδος
Στον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 15 εταιρειών από το συγκεκριμένο κλάδο και 2.314 κατόχων θέσεων εργασίας, Το 57% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014.

Το 64% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις το 2013 σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 14% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων.

Το μέσο ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 1%.

Μόνο 2 εταιρείες από το σύνολο του δείγματος προχώρησαν μέσα στο 2012 ή το 2013 σε μείωση θέσεων εργασίας, με στόχο κυρίως τη μείωση δαπανών.

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2011 για τα αποτελέσματα του 2010.