Έρευνες - Μελέτες

Στα $32,4 δις τοποθετεί την αγορά των Big Data έως το 2017, σύμφωνα με την IDC

bigdata293

 
Πεδίο δόξης λαμπρό για την τεχνολογία και τις υπηρεσίες Big Data “βλέπουν” οι αναλυτές, εκτιμώντας ότι η εν λόγω αγορά θα αντιστοιχεί σε $32,4 δις έως το 2017. Συγκεκριμένα, μελέτη της International Data Corporation (IDC) προβλέπει ότι η αγορά των Big Data θα διευρυνθεί με ρυθμούς της τάξης του 27% ετησίως έως το 2017. Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιταχυνόμενης διείσδυσης των Big Data, οι αναλυτές της IDC σημειώνουν ότι οι συγκεκριμένοι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εξαπλάσιοι του αναμενόμενου ποσοστού διεύρυνσης του συνόλου της αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2017.

Πάντως, οι συντάκτες της εν λόγω έκθεσης δεν παραλείπουν να υπογραμμίσουν ότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες και πολλά επιμέρους σενάρια, τα οποία θα ήταν ικανά να μπλοκάρουν την ταχύτατη διείσδυση των Big Data, επιμένοντας, ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση η πορεία θα είναι ισχυρά αναπτυξιακή - τουλάχιστον - έως το 2017."Η τεχνολογία και οι υπηρεσίες The Big Data αντιπροσωπεύουν μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και μια σημαντική ευκαιρία, που μεταφράζεται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση
", σχολίασε ο αντιπρόεδρος της IDC, υπεύθυνος για το Τμήμα Business Analytics and Big Data, κ. Dan Vesset. "Η αγορά των Big Data επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, αλλά και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται τόσο για την προσέλκυση πελατών όσο και για τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς", πρόσθεσε ο ίδιος.

Ευρήματα για τα Big Data
Τα επιμέρους τμήματα της συνολικής αγοράς των Big Data εμφανίζουν διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τις υποδομές cloud να κρατούν τα ηνία του κλάδου, με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 49% έως το 2017. Επιπρόσθετα, η ίδια έρευνα εκτιμά ότι οι λύσεις αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, που θα βασίζονται σε τεχνολογίες Big Data, θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, αντικαθιστώντας παραδοσιακές δομές λήψης αποφάσεων σε μία επιχείρηση ή έναν Οργανισμό.

Στις αλλαγές που φέρνει η υιοθέτηση τεχνολογιών Big Data, οι συντάκτες της έρευνας περιλαμβάνουν και την πιθανή μείωση των εσόδων από τα παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης σε datacenters, αφού μεγάλος όγκος δεδομένων, που μπορεί να περιγραφεί ως Big Data είτε θα πρέπει να απορρίπτονται, είτε να αρχειοθετούνται σε υποδομές cloud. Να σημειωθεί ότι παλαιότερη μελέτη της IDC (“European Software Survey2013”), που επίσης υπογραμμίζει τη δυναμική των τεχνολογιών Big Data, προβλέπει ότι περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ποσοστό 40%) σκοπεύουν να ενισχύσουν τη χρήση των Big Data εντός των προσεχών 12 μηνών. Το αντίστοιχο ποσοστό των Οργανισμών που δήλωναν το 2012 ότι σκοπεύουν να ενισχύσουν την ενσωμάτωση των Big Data στις δραστηριότητές τους, ανερχόταν σε 25%.

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ , 2008 - 2014