Έρευνες - Μελέτες

Aύξηση της λιανικής αγοράς πολυμέσων και ειδών κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την ICAP

icap3

Aύξηση αναμένεται να παρουσιάσει την προσεχή διετία (2008 - 2009) η αξία του συνόλου της λιανικής αγοράς πολυμέσων και ειδών κινητής τηλεφωνίας, με χαμηλότερο όμως ρυθμό από εκείνον των δύο τελευταίων ετών, σύμφωνα με την αντίστοιχη κλαδική μελέτη της ICAP.

Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η αύξηση αυτή προβλέπεται ότι θα προέλθει κυρίως από τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο λόγω των προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον τελευταίο χρόνο προχώρησαν στην ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων εταιρίες που στο παρελθόν δεν είχαν τέτοια δραστηριότητα, ενώ όλες σχεδόν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο προχώρησαν στη δημιουργία νέων καταστημάτων το 2007 αλλά και το 2008. Χαρακτηριστικό στοιχείο της δυναμικής του κλάδου είναι ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται νέες αλυσίδες. Όπως τονίζουν οι αναλυτές της ICAP, ο κύκλος εργασιών των αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. Οι μέσοι ετήσιοι δείκτες κερδοφορίας (περιθώριο μικτού, λειτουργικού, καθαρού κέρδους) σημαντικών εταιριών του κλάδου, παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια.

Ευκαιρίες και προβλήματα
Ισχυρό σημείο του εξεταζόμενου κλάδου είναι η υψηλή αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος της κάθε αλυσίδας, καθώς αυτές λόγω του μεγέθους τους έχουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν σημαντικά ποσά σε διαφήμιση και προωθητικές ενέργειες. Οι αλυσίδες καταστημάτων υπερτερούν σε σχέση με τα μεμονωμένα καταστήματα, καθώς παρέχουν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Στα μεμονωμένα καταστήματα η προώθηση των τεχνολογικά προηγμένων συσκευών δεν είναι πάντα εφικτή λόγω της γενικότερης “εικόνας” του καταστήματος, της επιφάνειάς του (έλλειψη ειδικών χώρων επίδειξης συσκευών λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας), της γεωγραφικής του θέσης και των εισοδηματικών τάξεων στις οποίες απευθύνεται. Από την άλλη πλευρά έντονος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων του κλάδου (σε επίπεδο τιμών, προσφορών, πιστωτικών διευκολύνσεων).

Το στοιχείο αυτό ενισχύεται και από τα υψηλά επίπεδα κορεσμού που χαρακτηρίζουν αρκετές κατηγορίες προϊόντων και κυρίως την κινητή τηλεφωνία, τα οποία επιδρούν αρνητικά στην αύξηση της ζήτησης. Επιπλέον, η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, η οποία προκύπτει ως άμεση απόρροια της πρακτικής του “πολέμου τιμών” σε συνδυασμό με την πολιτική των διευκολύνσεων, προσφορών και άτοκων δόσεων, έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ένταση του ανταγωνιστικού κλίματος. Απειλή για τον κλάδο των αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας αποτελεί η εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορείου. Σύμφωνα με έρευνες, 8 στους 10 Έλληνες που έχουν πρόσβαση στο Internet το έχουν χρησιμοποιήσει για κάποια αγορά με αποτέλεσμα οι αλυσίδες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία προσώπων στα καταστήματά τους να πλήττονται σοβαρά.

Στα θετικά, συγκαταλέγεται η διαρκής αναβάθμιση της προσφερόμενης τεχνολογίας και οι απαιτήσεις για νέες εκδόσεις λογισμικού που θέτουν ουσιαστικά χρονικά όρια όσον αφορά την “ωφέλιμη ζωή” των εξεταζόμενων προϊόντων, δημιουργώντας έτσι διαρκή ζήτηση ιδιαίτερα εάν ο χρήστης επιθυμεί να βρίσκεται στην “αιχμή” της τεχνολογίας. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, κινητήριος μοχλός στην ενίσχυση της ζήτησης στο χώρο των τηλεπικοινωνιών αποτελούν οι ενοποιημένες υπηρεσίες και οι βελτιωμένες ευρυζωνικές υποδομές. Οι υπηρεσίες triple play αλλά και η διάδοση της ευρυζωνικότητας επιτρέπουν την ανάπτυξη μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Παρά το υψηλό ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό, εκτιμάται ότι οι διευρυμένες υπηρεσίες που προσφέρει (όπως είναι η πρόσβαση στο Internet) θα συμβάλουν θετικά στην εξέλιξη του συγκεκριμένου κλάδου. Άλλωστε, η κινητή τηλεφωνία αποσπά συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο από τη σταθερή τηλεφωνία καθώς περίπου το 12% των ελληνικών νοικοκυριών έχει εγκαταλείψει τη σταθερή τηλεφωνία χρησιμοποιώντας μόνο κινητά τηλέφωνα για την πραγματοποίηση κλήσεων συμβάλλοντας στην αύξηση του αριθμού των κινητών τηλεφώνων.

Ένα από τα δυνατά σημεία του κλάδου είναι η εξοικείωση των ατόμων με την ψηφιακή τεχνολογία και η διεύρυνση των ηλικιακών ομάδων στα οποία απευθύνονται τα εξεταζόμενα προϊόντα. Σήμερα, η ενασχόληση με ψηφιακά πολυμέσα/ gadgets ξεκινάει από την ηλικία των 12 ετών περίπου ενώ στο παρελθόν τα άτομα που ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα συγκεκριμένα προϊόντα άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα των 25 - 35 ετών. Γενικότερα, η περαιτέρω εξοικείωση με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αύξηση της χρήσης πολυμέσων. Επιπλέον, ευκαιρία για τον κλάδο αποτελεί το άνοιγμα αγορών γειτονικών χωρών. Αρκετές από τις μεγάλες εταιρίες αναζητούν τρόπους διείσδυσης στις αναδυόμενες οικονομίες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, ενώ κάποιες από αυτές έχουν ήδη παρουσία.


Διάγραμμα 1. Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, Πηγή: ICAP, 2008

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008