Έρευνες - Μελέτες

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών

peoplenew1

Ελαφρά βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει, το 3ο τρίμηνο του έτους, η απασχόληση στους τομείς των Επικοινωνιών και Μεταφορών στην Ελλάδα. Το κλίμα των προσλήψεων στους δύο κλάδους είναι συγκρατημένα αισιόδοξο, με τους εργοδότες να προβλέπουν προοπτικές απασχόλησης αυξημένες κατά 7%.

Οι εργοδότες στον κλάδο των Επικοινωνιών προβλέπουν, για το 3ο τρίμηνο του 2015, προοπτικές απασχόλησης αυξημένες κατά 7%Συνολικά στην Ελλάδα οι προβλέψεις για το 3ο τρίμηνο του 2015, όπως τις αποτυπώνει η έρευνα της ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης, δείχνουν ότι όσοι αναζητούν εργασία θα συνεχίσουν να επωφελούνται από μια σχετικά σταθερή πορεία προσλήψεων για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου του 2015. Από τους 751 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 18% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, το 7% προβλέπει μείωση και το 70% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +7%, μειωμένες, πάντως, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά τη μείωση, ο Δείκτης παραμένει σχετικά σταθερός σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το εργατικό δυναμικό αναμένεται να αυξηθεί σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το 3ο τρίμηνο του 2015. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα του Τουρισμού, όπου οι συνολικές προοπτικές ανέρχονται σε  +16% και +14% αντίστοιχα.

Τομείς δραστηριότητας
Συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2015, οι προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού αναμένεται να μειωθούν σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Σημαντική μείωση 18 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται ενισχυμένες σε τέσσερις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι πιο αξιοσημείωτες βελτιώσεις, 7 και 6 ποσοστιαίων μονάδων, παρατηρούνται στον τομέα του Τουρισμού και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών, αντίστοιχα.

Σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής, οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο, με τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων να καταγράφονται στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, όπου οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +10%, παραμένοντας σχετικά σταθερές, τόσο σε σχέση  με το προηγούμενο τρίμηνο, όσο και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Οι δε προοπτικές απασχόλησης για τη Βόρεια Ελλάδα, ανέρχονται στο +7% και είναι, κατά 3 και 2 ποσοστιαίες μονάδες, πιο αδύναμες από το 2ο τρίμηνο του 2015 και το 3ο τρίμηνο του 2014, αντίστοιχα.

Συγκρατημένες οι μικρές επιχειρήσεις
Η έρευνα δείχνει ότι οι εργοδότες και των τεσσάρων κατηγοριών επιχειρήσεων  - με βάση το μέγεθος - αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων κατά το 3ο τρίμηνο του 2015 (σσ οι εταιρείες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους, οι μικρές με 10-49, οι μεσαίες με 50-249 και οι μεγάλες με 250 ή περισσότερους).

Αναλυτικά, οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις καταγράφουν τις μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +18%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεσαίου μεγέθους ανέρχεται σε +8%. Τόσο οι μικρού μεγέθους, όσο και οι πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, με τις προοπτικές απασχόλησης να ανέρχονται σε +5%.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προσλήψεις εργαζομένων αναμένεται να ενισχυθούν, σύμφωνα με τους εργοδότες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2015. Μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται τόσο στις μεσαίου μεγέθους, όσο και στις πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ οι προοπτικές απασχόλησης για τις μικρές επιχειρήσεις σημειώνουν πτώση 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Διεθνής εικόνα
Σε διεθνές επίπεδο, οι προβλέψεις του 3ου τριμήνου του 2015 καταγράφονται θετικές, με τους εργοδότες σε 40 από τις 42 χώρες να προβλέπουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, το προσεχές τρίμηνο.  Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες προβλέψεις καταγράφουν αυξημένα σχέδια προσλήψεων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προσλήψεις θα προχωρήσουν με άνισο ρυθμό, ενώ η συνολική δυναμική των προσλήψεων θα είναι οριακά πιο αργή, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Αναλυτικά, οι προοπτικές απασχόλησης βελτιώνονται σε 11 χώρες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αποδυναμώνονται σε 22. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς, οι προβλέψεις βελτιώνονται σε 15 χώρες, αλλά παρουσιάζουν πτώση σε 23. 

Οι πιο αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης σημειώνονται στην Ταϊβάν, στην Ινδία, στην Ιαπωνία, στο Χονγκ Κονγκ και στις Η.Π.Α. Οι πιο αδύναμες και ταυτόχρονα, οι μοναδικές αρνητικές, στην Ιταλία και την Βραζιλία.

Στην περιοχή ΕΜΕΑ, οι εργοδότες σε 23 από τις 24 χώρες προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων κατά το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου του 2015, με τις προβλέψεις να βελτιώνονται σε 7 χώρες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και να επιδεινώνονται σε 10.